Kaune – „Metų ūkio 2016“ finalinis renginys

2016-11-22

Šiemet jau 23-ą kartą mūsų šalyje vyko Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) organizuojamas konkursas „Metų ūkis“, kuriame rajonuose kasmet išrenkami geriausi ūkiai. Lapkričio 18 dieną Kaune įvyko finalinis konkurso renginys, kurio metu apdovanoti geriausi šių metų ūkiai – rajonų I-III vietų laimėtojai. AB „Linas Agro“ – viena šio renginio rėmėjų. Šiemet konkurse „Metų ūkis 2016“ dalyvavo 450 ūkininkų iš 42 savivaldybės. Laimėtojais tapo 126 ūkiai.

Metu ukis 2016

Konkurso „Metų ūkis 2016“ nugalėtojams, I, II ir III vietos laimėtojams įteikti stiklo suvenyrai, simbolizuojantys tris gyvybės šaltinius – vandenį, žemę ir saulę.

Į Girstučio kultūros centro rūmus Kaune susirinko keli šimtai šventiškai pasipuošusių ir džiugiai  nusiteikusių šalies ūkininkų ir juos pasveikinti norinčių svečių. Taip pat atvyko daug esamos ir naujai išrinktos valdžios atstovų. Sveikinimo žodį taręs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas, apžvelgdamas konkurso rezultatus, paminėjo ne vieną gražaus ūkininkavimo pavyzdį. Svarbiausias konkurso kriterijus, pagal kurį nustatomi nugalėtojai, - ūkis turi būti padaręs realią pažangą, naudotis investicinėmis kaimo plėtros priemonėmis. Laimėtojais tampa labai įvairaus dydžio, tačiau gyvybingi, tvarūs, pažangūs, puikiai besitvarkantys ūkiai. Šiemet tarp laimėtojų vyrauja augalininkystės ir mišrios specializacijos ūkiai. Jie pasiskirstę taip: 61 augalininkystės, 33 mišrios specializacijos, 27 gyvulininkystės, 3 bitininkystės ūkiai ir po 1 ekologinės sodininkystės bei paukštininkystės ūkį.

Metu ukis 2016

Girstučio kultūros centro salėje – geriausi Lietuvos ūkiai, konkurso „Metų ūkis 2016“ laimėtojai.

Ūkininkaujančių laimėtojų vidutinis amžius šiemet, lyginant su praėjusiu konkursu, 2 metais mažesnis ir yra 45 metai, o ūkininkauti ūkininkai pradėję vidutiniškai nuo 2000 metų. Vyriausia tarp  nominantų yra antros vietos laimėtoja Šilalės r. Kaltinėnų seniūnijoje ūkininkaujanti 73 metų Eugenija Misevičienė. Ji laiko apie 100 melžiamų karvių, augina apie 250 ha grūdinių kultūrų, nors ūkio žemės yra nepalankiose ūkininkauti vietovėse. Jauniausias yra 25-erių pirmos vietos laimėtojas Nerijus Januškevičius, su žmona Vytaute ūkininkaujantys Ignalinos r. Makniūlaukės kaime. Šeimos ūkis mišrus: laiko 130 mėsinių galvijų ir dirba 280 ha žemės. Ūkininkauti pradėjo 2010 metais.

Gyvulininkystės ir mišriuose ūkiuose daugiausiai laikomi mėsiniai ir pieniniai galvijai. Didžiausi gyvulininkystės ūkiai yra tarp pirmos vietos laimėtojų. Jonavos r. Čiūdų kaime ūkininkaujantys Irena ir Jonas Daukantai turi apie 200 karvių, tiek pat prieauglio, dirba per 500 ha žemės. Šilalės r. Striukų kaime ūkininkaujantys Roma ir Vaidotas Kiniuliai turi 300 galvijų ekologinį ūkį. Tauragės r. Žygaičių kaime įsikūrę Regina ir Alvydas Merkeliai per 24 ūkininkavimo metus išplėtė savo ūkį iki 450 galvijų bandos, kurioje yra 250 melžiamų karvių.

Tarp konkurso nugalėtojais tapusių augalininkystės ūkių yra tiek labai stambių, tiek visai mažų. Vieni didžiausių, valdančių per 1000 ha, - Kauno r. I vietos laimėtojai Džiuljeta ir Leonas Rudinskai, taip pat II vietos laimėtojai broliai Budrikiai iš Skuodo r. O antros vietos laimėtojas iš Klaipėdos r. - Antanas Lučinskas turi per 2000 ha. Mažiausi pagal plotą -  4-5 ha ūkiai, kurių taip pat yra tarp konkurso laimėtojų. Jeigu atimtume 3 stambiausius ūkius per visas vietas ir 2 smulkiausius, vidutinis ūkio dydis tarp laimėtojų yra toks: pirmos vietos - 290 ha, antros – 188 ha, trečios - 175 ha.

Metu ukis 2016

Europarlamentaras Bronis Ropė (centre) padėką įteikė Vilkaviškio rajono pirmos vietos laimėtojams – drauge ukininkaujančioms trims šeimoms: Daliai ir Vincui Micutoms, Zitai ir Juliui Birštonams bei Daivai ir Laimučiui Rudzevičiams.

Šiemet konkurso organizatoriai pastebėjo naują sveikintiną tendenciją – net šeimos ryšiais nesusieti ūkiai dirba drauge (tai – neoficialūs kooperatyvai). Ypač išsiskiria Vilkaviškio rajono pirmos vietos laimėtojai. Kartu ūkininkauja trys šeimos: Dalia ir Vincas Micutai, Zita ir Julius Birštonai bei Daiva ir Laimutis Rudzevičiai. Likviduojant Klampučių žemės ūkio bendrovę, už pajus buvo gauta ferma, dalis technikos, gyvulių. Iš pradžių jie kartu dirbo 30–40 hektarų žemės. Laikui bėgant dirbami sklypai plėtėsi, įsigyta naujos technikos, ūkiai tapo modernesni. Šiuo metu šeimos bendrai dirba maždaug 740 hektarų, augina javus, rapsus, žirnius, cukrinius runkelius. Viena šeimų dar laiko kiaulių. Visi drauge ne tik ūkininkauja, bet ir leidžia laisvalaikį, atostogauja, yra aktyvūs bendruomenės nariai.

„Metų ūkis 2016“ yra ilgiausias tradicijas turintis žemdirbių konkursas, rengiamas nuo 1994 metų. Organizatoriai tikisi, kad jis ir toliau gyvuos, mūsų šalies ūkiai ir toliau stiprės, taps vis modernesni. Į žemės ūkį ateina nauja, jaunesnė ūkininkų karta. O tai reiškia, kad ir Lietuvos kaimas bus gyvybingas.

AB „Linas Agro“ informacija