Moddus Start

Susisiekite su specialistais

Moddus Start

Moddus Startcikloheksandionų cheminės grupės augimo reguliatorius, trumpinantis ir sutvirtinantis javų ir varpinių žolių tarpubamblius. Neleidžiantis javams ir žolėms išgulti. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga. 250 g/l trineksapak-etilo.

Pavidalas. Dispercinis koncentratas.

Naudojimo instrukcija:

Moddus Start naudojamas tankiuose, gausiai azoto trąšomis patręštuose varpinių javų ir žolių pasėliuose, kai tikimasi gauti didelį derlių. Šis augimo reguliatorius gali būti naudojamas nuo krūmijimosi vidurio iki bamblėjimo pabaigos. Žieminiai kviečiai pirmą kartą krūmijimosi metu purškiami chlormekvatchlorido veikliąją medžiagą turinčiu augimo reguliatoriumi, antrą ar trečią kartus – Moddus Start iki bamblėjimo pabaigos. Geriausias efektyvumas žieminiuose kviečiuose, naudojant Moddus Start gaunamas naudojant ne vėliau ketvirto bamblio tarpsnio (BBCH 34), vasariniuose kviečiuose – vėliau antro bamblio (BBCH 32). Vasariniuose miežiuose geriausia naudoti bamblėjimo pradžioje (BBCH 30 – 33). Produktą galima purkšti per du kartus. Moddus Start nenaudokite, jei javai yra paveikti nepalankių meteorologinių sąlygų (sausra, oro temperatūra aukštesnė negu +25°C, šalnos) arba yra stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų. Vengti Moddus Start patekimo ant šalia auginamų augalų.

Veikimo būdas. Moddus Start greitai įsisavinamas per varpinių augalų lapus ir stiebus, pernešamas į augimo kūgelius. Čia veikia stabdydamas varpinių augalų tarpubamblių ilgėjimą, dėl to sutrumpėja stiebai, sustorėja sienelės, jie tampa tvirtesni ir dėl to neišgula.

Naudojimo rekomendacijos:

Žemės ūkio augalai  Didžiausia vienkartinė produkto norma, l/ha Produkto normos naudojant du kartus, l/ha  Naudojimo laikas 
Žieminiai ir vasariniai kviečiai 0,3

1-as purškimas 0,15

2-as purškimas 0,15 

Krūmijimosi vidurys – bamblėjimo pabaiga, paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 25 – 39) 
Žieminiai ir vasariniai miežiai 0,6

1-as purškimas 0,30

2-as purškimas 0,30

Krūmijimosi vidurys – bamblėjimo pabaiga, paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 25 – 39) 
Žieminiai rugiai 0,5

1-as purškimas 0,25

2-as purškimas 0,25

Krūmijimosi vidurys – bamblėjimo pabaiga, paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 25 – 39) 
Žieminiai kvietrugiai 0,5

1-as purškimas 0,25 

2-as purškimas 0,25

Krūmijimosi vidurys – bamblėjimo pabaiga, paskutinis lapas visiškai išsiskleidęs (BBCH 25 – 39) 
Varpinės žolės sėklai: paprastoji šunažolė (Dactylis glomerata), raudonasis eraičinas (Fectuca rubra), daugiametė svidrė (Lolium perenne), pievinė miglė           (Poa pratensis)  0,8

1-as purškimas 0,40

2-as purškimas 0,40

Bamblėjimas – vamzdelėjimas (BBCH 30 – 49) 

Didžiausias apdorojimų skaičius – 2.

Vandens kiekis: 200 – 400 l/ha.

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Fitotoksiškumas. Kai Moddus Start naudojamas laikantis etiketėje pateikiamų rekomendacijų – normų ir laiko, nei varpiniams javams, nei žolėms nėra fitotoksiškas.

Tirpalo ruošimas. Vandens kiekis, naudojamas tirpalui ruošti 200 – 400 l/ha, priklausomai nuo pasėlių vešlumo ir naudojamos technikos. Kai pasėliai silpniau išsivystę, o naudojami moderniausi šiuolaikiniai purkštuvai gali pakakti minimalaus tirpalo kiekio. Gerai išsivysčiusiuose ir vešliuose pasėliuose reikėtu naudoti didesnį tirpalo kiekį. Pusę purkštuvo rezervuaro pripildykite vandeniu. Įjunkite maišytuvą. Reikiamą produkto kiekį išmaišykite nedideliame vandens kiekyje ir supilkite į purkštuvo rezervuarą su vandeniu. Gerai išmaišykite, supilkite likusį vandens kiekį ir vėl gerai išmaišykite. Purškiant maišymo įrenginys turi būti įjungtas. Paruoštą tirpalą išpurkškite tą pačią dieną.

Purškimo technika. Naudojami traktoriniai – štanginiai purkštuvai. Augalai geriausiai padengiami, kai naudojami plokščiapjūviai, 110° kampo purkštukai. Teisingai sureguliuokite purkštuvą. Purkškite smulkiais arba vidutiniais lašais. Purškimo metu palaikykite 2 – 3 atm. slėgį. Purkštuvo štangos aukštis virš augalų turėtų būti 40 – 50 cm.

Naudojimo apribojimai. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Maišymas su kitais produktais. Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais ir trąšomis kreiptis į gamintojų atstovus. 

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Optimus

Optimus

OPTIMUS® yra augimo reguliatorius, apsaugantis nuo išgulimo žieminius ir vasarinius...

Medax Max

Medax Max

Augimo reguliatorius, skirtas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir vasariniams...

Caryx

Caryx

Augalų augimo reguliatorius žieminiams ir vasariniams rapsams. Skirtas profesionaliajam...

Terpal 460

Terpal 460

Žieminių rugių, žieminių kviečių ir vasarinių miežių augimo reguliatorius. Veikliosios...