Celest Trio

Susisiekite su specialistais

Celest Trio

Kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams bei vasariniams kviečiams, miežiams ir avižoms.

Skirtas apsaugoti nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą: pavasarinio pelėsio, dulkančiųjų, kietųjų, stiebinių ir nykštukinių kūlių, daigų septoriozės, pašaknio ir šaknų puvinių, tinkliškosios ir juostuotosios dryžligių bei kitų ligų.

beicas Celest trio

Paskaitykite straipsnį apie beicavimo efektyvumą.

Trys veiklios medžiagos labai gerai saugo sėklą nuo su sėklą ir per dirvą plintančių ligų. Veikia ilgai.

Veiklioji medžiaga. 25 g/l fludijoksonilo, 25 g/l difenokonazolo ir 10 g/l tebukonazolo.

Pavidalas. Skystas koncentratas sėklų beicavimui, Formula M.

Registruotos normos ir naudojimo būdas:

1. Žieminiai kviečiai, vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, rugiai ir kvietrugiai - 1,5-2,0 l/t.

2. Žieminiai miežiai ir avižos - 1,5 l/t.

Tirpalo kiekis. Sėklų beicavimui naudojamas produkto vandeninis tirpalas. Bendras tirpalo kiekis tuėtų būti 6-10 l/t. Produkto norma (litrais) vienai tonai sėklos, skiedžiama 4 - 8 l vandens.

Veikimas. Fludijoksonilas slopina grybų - ligų sukėlėjų ląstelių energetinius procesus, nutraukdamas grybienos augimą. Difenokonazolas priešingai fludijoksonilui gerai tirpsta vandenyje, pasižymi stipriu sisteminiu veikimu, todėl lengvai patenka į dygstantį daigą; lengvai pasiekia ligų pradus esančius daigo audiniuose. Tebukonazolas yra sisteminio veikimo fungicidas. Greitai patenkantis per šaknis į daigą ir pernešamas j augimo kūgelį. Pasėjus beicuotą sėklą nuo ligų augalas apsaugomas dygimo metu bei ankstyvuose jo vystymosi tarpsniuose.

Veiksmingumas.

Kviečiuose veiksmingas nuo:

Kietųjų kūlių (Tilletia caries),

Dulkančiųjų kūlių (Ustilago tritici),

Pavasarinio pelėsio (Microdochium nivale),

Pašaknio ir šaknų puvinių (sukeliamų Fusarium spp., Cocliobolus sativus),

Daigų septoriozės (Stagonospora nodorum),

Nykštukinių kūlių (Tilletia contraversa).

Miežiuose veiksmingas nuo:

Dulkančiųjų kūlių (Ustilago tritici),

Pavasarinio pelėsio (Microdochium nivale),

Tinkliškosios dryžligės (Drechslera teres),

Juostuotosios dryžligės (Drechslera graminea),

Pašaknio ir šaknų puvinių (sukeliamų Fusarium spp., Cocliobolus sativus),

Kietųjų kūlių (Ustilago hordei).

Rugiuose veiksmingas nuo:

Syiebinių kūlių (Urocystis occulta),

Pavasarinio pelėsio (Microdochium nivale),

Pašaknio ir šaknų puvinių (sukeliamų Fusarium spp., Cocliobolus sativus).

Kvietrugiuose veiksmingas nuo:

Pavasarinio pelėsio (Microdochium nivale),

Pašaknio ir šaknų puvinių (sukeliamų Fusarium spp., Cocliobolus sativus).


SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

 

Tara: 5 l, 20 l ir 200 l

Panašūs produktai

Maxim

Maxim

Plataus veikimo spektro kontaktinio veikimo fungicidas, skirtas varpinių javų sėklos...

Vibrance Duo

Vibrance Duo

Kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams ir...