Capalo

Susisiekite su specialistais

Capalo

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių rugių bei žieminių ir vasarinių miežių, avižų pasėliuose nuo grybinių ligų. Skirtas naudoti profesionaliai.

Veiklios medžiagos. 62,5 g/l epoksikonazolo, 200 g/l fenpropimorfo, 75 g/l metrafenono.

Pavidalas. Vandeninė suspoemulsija. 

Capalo

Registruotos normos ir naudojimo laikas:

1. Žieminiai ir vasariniai kviečiai - kviečių dryžligė, lapų septoriozė, varpų spetoriozė, miltligė, rudosios rūdys, stiebalūžė* - 1,0-2,0 l/ha. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos ( BBCH 32-59). * Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha capalo bamblėjimo pradžioje ( BBCH 31-32).

2. Žieminiai ir vasariniai miežiai - tinkliškoji dryžligė, miltligė, rinchosporiozė, smulkiosios rūdys - 1,0-2,0 l/ha. Purškiama pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki akuotų pasirodymo tarpsnio ( BBCH 30-49).

3. Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai - lapų septoriozė, varpų septoriozė, miltligė, geltonosios rūdys, rudosios rūdys, stiebalūžė* - 2,0 l/ha. Purškiama vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu ( BBCH 31-32). *Nuo stiebalūžės pirškiama 2,0 l/ha Capalo bamblėjimo pradžioje ( BBCH 31-32).

4. Žieminiai rugiai - miltligė, rinchosporiozė, rudosios rūdys, geltonosios rūdys, stiebalūžė* - 2,0 l/ha. Purškiama pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu ( BBCH 32-59). * Nuo stiebalūžės pirškiama 2,0 l/ha Capalo bamblėjimo pradžioje ( BBCH 31-32).

5. Avižos - miltligė, vainikuotosios rūdys - 2,0 l/ha. Purškiama vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu ( BBCH 31-59).

Veikimo būdas.  CAPALO® yra sisteminis fungicidas, kurio visos trys veikliosios medžiagos turi apsauginį, gydomąjį ir naikinamąjį efektą nuo grybinių ligų žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, rugiuose bei miežiuose, avižose.

Veiklioji medžiaga epoksikonazolas priklauso triazolų grupės fungicidams. Jis gerai ir ilgam apsaugo nuo visų svarbiausių ligų, tokių kaip septoriozės, kviečių dryžligė, rinchosporiozė, dryžligės, rūdys. Fenpropimorfas priklauso kitai fungicidų grupei - morfolinams. Jis labai greitai patenka į augalą, turi labai gerą apsauginį ir gydomąjį poveikį nuo miltligės, rinchosporiozės ir rūdžių, be to gerai veikia ir vėsiu oru, (nuo + 6° C).

Trečia CAPALO® veiklioji medžiaga - metrafenonas priklauso naujausiai cheminei grupei - benzofenonams. Metrafenonas pasižymi unikaliu veikimo būdu. Jis turi apsauginį, gydomąjį ir antisporuliacinį poveikį nuo miltligės, iš dalies veiksmingas ir nuo stiebalūžės.

Panaudojus 1,0-2,0 l/ha CAPALO® javai apsaugomi nuo ligų 4 - 6 savaites, priklausomai nuo augimo sąlygų ir ligų išplitimo. Po nupurškimo fungicidas patenka į augalą, kai tik tirpalas nudžiūna nuo lapų paviršiaus. Po valandos užėjęs lietus neturi jokios neigiamos įtakos fungicido veiksmingumui.

Rekomendacijos.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai. Purškimo norma 2,0 l/ha CAPALO®. Purkšti jautresnių ligoms veislių kviečius ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga. Pasėliai purškiami vieną kartą, pasirodžius ligos požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 32-59).

* Panaudojus 2,0 l/ha CAPALO® bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32), jis gerai veikia nuo stiebalūžės (Ocu- limacula spp.).

1,0 l/ha CAPALO®, kai pasėliai sezono metu purškiami du ar tris kartus. Kitam purškimui galima naudoti kitus fungicidus. Purškiama profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams, nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos tarpsnio (BBCH 32-59).

Purkšti mažiau jautrių ligoms veislių kviečius ar esant nepalankioms ligų plitimo sąlygoms arba kai planuojama daugiau nei 2 kartus naudoti fungicidus. Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 1,0 l/ha - 2 kartai. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai miežiai. Purškimo norma - 2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams arba profilaktiškai nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pradžios (BBCH 30-49). Purkšti jautresnių ligoms veislių miežius ar intensyviai plintant ligoms, kai reikalinga ilgesnė apsauga.

1,0 l/ha CAPALO® norma pasirinkite, kai fungicidais purškiate du kartus arba mažiau jautrių ligoms veislių miežiuose, esant nepalankioms sąlygoms ligoms plisti, nuo bamblėjimo pradžios iki akuotų pasirodymo tarpsnio (BBCH 30-49).

Didžiausias purškimų skaičius, purškiant po 1,0 l/ha - 2 kartai. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos.

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai. Purškimo norma - 2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligį požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu (BBCH 32-59)

*  Nuostiebalūžės naudojama 2,0 l/ha CAPALO® bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Didžiausias purškimų skaičius - 1 kartas. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos.

Žieminiai rugiai. Purškimo norma - 2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą, pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu (BBCH 32-59)

*  Nuo stiebalūžės purškiama 2,0 l/ha CAPALO® bamblėjimo pradžioje (BBCH 31-32). Didžiausias purškimų skaičius - 1.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos.

Avižos. Purškimo norma - 2,0 l/ha. Pasėliai sezono metu purškiami vieną kartą pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams arba profilaktiškai, bamblėjimo - plaukėjimo tarpsniu (BBCH 31-59). Didžiausias purškimų skaičius - 1 kartas. Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo - 35 dienos.

Tirpalo kiekis. Rekomenduojamas minimalus vandens kiekis 200 l/ha. Tankiame pasėlyje ir vėlyvesniuose augimo tarpsniuose 300 - 400 l/ha.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 10 l

Panašūs produktai

Prosaro®

Prosaro®

Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji...

Bumper

Bumper

Plataus veikimo spektro fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių bei vasarinių miežių ...

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack pakuotė sudaryta iš dviejų fungicidų: Priaxor ir Curbatur®3. Abu...

Archer Turbo

Archer Turbo

Plataus veikimo spektro fungicidas, skirtas kviečių ir miežių apsaugai nuo lapų ligų. Skirtas...