Globaztar 250 SC

Susisiekite su specialistais

Globaztar 250 SC

Plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: azoksistrobinas, 250 g/l (22.9 % w/w).

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC).

Cheminė klasė: strobilurinų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Globaztar 250 SC - plataus veikimo spektro, sisteminio-translaminarinio veikimo, strobilurinų grupės fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir avižų apsaugai nuo grybinių ligų.

Globaztar 250 SC veiklioji medžiaga azoksistrobinas, judėdamas ląstelių tarpuląsčiais į kitą lapo pusę, sutrikdo parazitinių grybų kvėpavimą, slopina grybo sporų dygimą, grybienos augimą ir sporų susidarymą. Globaztar 250 SC apsaugo augalus nuo grybinių ligų, skatina fotosintezę, prailgina vegetacijos periodą, dėl ko gaunamas didesnis derlius.

Globaztar 250 SC geriausiai naudoti profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, kai javai intensyviai auga, nėra paveikti streso ir dirvoje yra drėgmės. Javuose, kuomet purškiama ant intensyviai augančių augalų, apsauga trunka nuo keturių iki šešių savaičių, tačiau jei purškiama ant vėliavinio lapo/varpų, tuomet apsauga gali būti ir ilgesnė.

NAUDOJIMAS

Augalai

Ligos

Norma, l/ha*

Maksimalus purškimų skaičius**

Purškimo laikas

 

Žieminiai ir vasariniai kviečiai

Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici), Kviečių dryžligė (Pyrenophora triticirepentis), Miltligė (Blumeria graminis), Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis), Rudosios rūdys (Puccinia recondita);

0,5-1,0

2

Nuo bamblėjimo

pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-69

Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Lapų septoriozė (Zymoseptoria tritici), Kviečių dryžligė (Pyrenophora triticirepentis), Miltligė (Blumeria graminis), Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), Geltonosios rūdys (Puccinia striiformis), Rudosios rūdys (Puccinia recondita);

0,5-1,0

2

Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-69

 

Žieminiai ir vasariniai rugiai

Rudosios rūdys (Puccinia recondita), Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), Miltligė (Blumeria graminis);

0,5-1,0

2

Nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos BBCH 31-59

Žieminiai ir vasariniai miežiai

Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres), Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei), Miltligė (Blumeria graminis), Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis);

0,5-1,0

2

Nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos BBCH 31-59

Avižos

Vainikuotosios rūdys (Puccinia coronata) Avižų dryžligė (Pyrenophora avenae).

0,5-1,0

2

Nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos BBCH 31-59

*Maksimali norma sezono metu - 1,0 l/ha.

**Mažiausiai 14 d. tarp purškimų.

Paskutinis purškimo terminas iki derliaus nuėmimo – 35 d.

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS

Purškimo įranga

Rekomenduojama naudoti purkštukus, išpurškiančius vidutinio dydžio lašelius, ir palaikyti ne mažesnį nei 2 barų slėgį.

Vandens kiekis

Purškimui naudokite 200 l/ha vandens normą. Kai pasėlis tankus, kad būtų užtikrintas geras pasėlio padengimas, vandens normą didinkite iki 250-300 l/ha.

Tirpalo paruošimas

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPLAKITE. Pusę purkštuvo talpos pripildyti vandeniu. Įjungti maišyklę. Įpilti reikiamą Globaztar 250 SC kiekį. Pripilti trūkstamą vandens kiekį. Purkštuvo maišymo sistema turi dirbti viso purškimo metu. Pasirūpinkite, kad nebūtų sudvigubintas purškimas.

SUDERINAMUMAS

Globaztar 250 SC mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas. Visais atvejais prieš ruošdami mišinius pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s ir javai pažeisti streso.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Globaztar 250 SC sudėtyje esanti veiklioji medžiaga azoksistrobinas pagal veikimo pobūdį priklauso strobilurinų grupei (FRAC kodas C3). Atsparumo išsivystymo rizika azoksistrobinui, kaip ir kitiems strobilurinų grupės fungicidams, yra didelė. Lietuvoje yra nustatyti lapų septoriozės (Zymoseptoria tritici) sukėlėjo atsparumo atvejai.

Visiems strobilurinų grupės fungicidams būdingas kryžminis atsparumas.

Siekiant išvengti atsparumo išsivystymo, naudojant Globaztar 250 SC būtina laikytis šių rekomendacijų:

- Globaztar 250 SC naudokite mišiniuose su kitą veikimo pobūdį turinčiais fungicidais;

- to paties sezono metu strobilurinų nenaudokite daugiau kaip 2 kartus;

- naudokite rekomenduojamą fungicido normą ir nurodytu augalų augimo tarpsniu;

- purkškite profilaktiškai arba pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, venkite gydomojo purškimo. Naujausias rekomendacijas kaip išvengti atsparumo išsivystymo galite rasti tinklalapyje: www.frac.info.

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Orius

Orius

Sisteminis fungicidas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų pasėlių...

Librax

Librax

Sisteminis fungicidas su apsauginiu ir gydomuoju veikimu, skirtas žieminių ir vasarinių...

Capalo

Capalo

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių rugių bei...

Juventus

Juventus

Sisteminis fungicidas žieminiams ir vasariniams kviečiams, žieminiams kvietrugiams, vasariniams...