Prosaro®

Susisiekite su specialistais

Plataus spektro, sisteminio veikimo fungicidas, naudojamas kaip profilaktinė ir gydomoji priemonė nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių rapsų, pupų ir žirnių ligų. Fungicidas Prosaro registruotas žirniams ir pupoms, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas, 125 g/l, tebukonazolas, 125 g/l.

Produkto forma: koncentruota emulsija.

Cheminė klasė: triazolų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

PROSARO yra plataus veikimo spektro sisteminis fungicidas, naudojamas apsaugai nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių ir vasarinių kvietrugių lapų ir varpų ligų, nuo svarbiausių vasarinių ir žieminių rapsų ligų, taip pat nuo pupų ir žirnių ligų. Fungicidas pasižymi apsauginiu poveikiu – naudojamas prieš ligų pasirodymą (profilaktinis purškimas) ir gydomuoju poveikiu – naudojamas pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams.

DĖMESIO

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, nuo 4 iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Veikimo spektras

Žieminiai ir vasariniai kviečiai: Miltligė (Blumeria graminis), Lapų septoriozė (Mycosphaerella graminicola), Varpų septoriozė (Phaeosphaeria nodorum), Kviečių dryžligė (Drechslera tritici- repentis), Rudosios rūdys (Puccinia recondita), Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).

Žieminiai miežiai: Miltligė (Blumeria graminis), Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis).

Vasariniai miežiai: Miltligė (Blumeria graminis), Smulkiosios rūdys (Puccinia hordei), Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis), Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres), Rudadėmė dryžligė (Drechslera sorokiniana), Miežių septoriozė (Phaeosphaeria nodorum).

Žieminiai kvietrugiai: Septoriozė (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum), Rudosios rūdys (Puccinia recondita), Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).

Vasariniai kvietrugiai: Miltligė (Blumeria graminis), Septoriozė (Mycosphaerella graminicola, Phaeosphaeria nodorum), Rudosios rūdys (Puccinia recondita), Varpų fuzariozė (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale).

Žieminiai rapsai: Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.), Fomozė (Phoma lingam), Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum), Pilkasis puvinys (Botrytis cinerea).

Vasariniai rapsai: Juodoji dėmėtligė (Alternaria spp.), Sklerotinis (baltasis) puvinys (Sclerotinia sclerotiorum).

Naudojimas

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai - purškimo norma: 0,75-1,0 l/ha.

Purškimo laikas:

Nuo lapų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami bamblėjimo pradžioje–žydėjimo pabaigoje (BBCH 30–69), miežiai – bamblėjimo pradžioje–žydėjimo pradžioje (BBCH 30–61);

nuo varpų ligų kviečiai, kvietrugiai purškiami plaukėjimo pabaigoje–žydėjimo pabaigoje (BBCH 59–69), miežiai – plaukėjimo pabaigoje – žydėjimo pradžioje (BBCH 59–61). Susiklosčius palankioms sąlygoms fuzariozei plisti (lietinga javų žydėjimo metu, atsėliavimas, minimalus dirvos įdirbimas), rekomenduojama naudoti Prosaro 1,0 l/ha normą.

Pastaba: naudojant nuo varpų fuzariozės, Prosaro bus dalinai efektyvus ir nuo varpų juodligės (Alternaria spp., Cladosporium herbarum).

Rapsai - purškimo norma: 1,0 l/ha.

Purškimo laikas:

Apsaugai nuo rapsų fomozės purškiama pasirodžius pirmiesiems ligų požymiams nuo keturių lapelių tarpsnio iki žydėjimo pradžios (BBCH 14-60).

Apsaugai nuo juodosios dėmėtligės purškiama žydėjimo pabaigoje (BBCH 69).

Apsaugai nuo sklerotinio ir pilkojo puvinių purškiama žydėjimo viduryje, kai pradeda kristi žiedlapiai (BBCH 65).

Vandens kiekis:

javams: 200-300 l/ha,

rapsams: 200-400 l/ha, priklausomai nuo augalų aukščio.

Purkšti 2–3 barų slėgiu, smulkialašiu būdu ar vidutinio dydžio lašais. Purškiant temperatūra neturi būti žemesnė nei +12° C.

Didžiausias purškimų skaičius:

Javai: 2 kartus.

Žieminiai ir vasariniai rapsai:

  • · 1 kartą, jei pirmas purškimas atliekamas keturių lapelių tarpsnyje (BBCH 14);
  • · 2 kartus, jei pirmas purškimas atliekamas ne anksčiau kaip ūglių formavimosi pradžioje (BBCH 20). Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 2 valandos.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: javams – 35, rapsams – 56 dienos.

Mažos apimties naudojimas

PROSARO naudojimas išplėstas pupoms ir žirniams vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį pupoms ir žirniams prisiima produkto naudotojas.

Pupos

Purškimo norma: 1,0 l/ha.

Purškimo laikas:

Nuo askochitozės (Ascochyta pisi, Ascochyta fabae, Mycosphaerella pinodes), rudosios dėmėtligės (Botrytis fabae, Botrytis cinerea) ir rūdžių (Uromyces) purkšti 1,0 l/ha normą, pasirodžius pirmiems ligų požymiams, nuo žiedų formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 50-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

Žirniai

Purškimo norma: 1,0 l/ha

Purškimo laikas:

Nuo žirnių askochitozės (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes), rudosios dėmėtligės (Botrytis cinerea) ir miltligės (Erysiphe pisi) purkšti 1,0 l/ha normą, pasirodžius pirmiems ligų požymiams, nuo žiedų formavimosi pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 50-69).

Didžiausias purškimų skaičius: 2.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo: 35 dienos.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš atidarant produktą, reikia jį gerai pakuotėje suplakti. Reikiamą purškimui Prosaro kiekį, įjungus maišyklę, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Išskalauti pakuotę ir supilti paplavas į purkštuvą. Supilti likusį vandenį. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo metu ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta.

MAIŠYMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Prosaro veikliosios medžiagos protiokonazolas ir tebukonazolas priklauso FRAC kodas G1. Atsparumo išsivystymo rizika vertinama kaip vidutinė.

Prosaro negali būti pakartotinai naudojamas tame pačiame lauke tais pačiais metais prieš ligų sukėlėjus, kuriems lengvai išsivysto atsparumas, pvz. prieš javų miltligę, miežių rinchosporiozę. Skirtingai veikiančių fungicidų maišymas ar naudojimas pakaitomis mažina atsparių grybų rasių išsivystymo riziką.

Dėmesio! Neatmetama galimybė, kad naudojant fungicidą Prosaro išsivystys atsparios grybų rasės, todėl sumažės šio produkto efektyvumas.

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack

Priaxor Power Pack pakuotė sudaryta iš dviejų fungicidų: Priaxor ir Curbatur®3. Abu...

Capalo

Capalo

Sisteminis fungicidas, naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, žieminių rugių bei...

Signum

Signum

  Sisteminio poveikio fungicidas, skirtas kopūstų, morkų, porų, salotų, žirnių, pupų,...

Ampera

Ampera

plataus spektro triazolų ir imidazolų fungicidų klasės sisteminis fungicidas, naudojamas...