Arrat

Susisiekite su specialistais

Arrat

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, kvietrugiuose, rugiuose ir kukurūzuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: dicamba, 500 g/kg (50%), tritosulfuronas, 250 g/kg ( 25 %).

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės (WG).

Cheminė klasė: benzenkarboksirūgštis (dikamba) ir sulfonilurėja (tritosulfuronas).

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Arrat priklauso sulfonilurėjos grupės herbicidams. Į Arrat sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos – tritosulfuronas 25% ir dikamba 50%.

Tritosulfuronas blokuoja svarbių baltymų acetolaktat-sintetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Jis įsisavinamas per lapus ir sistemiškai juda augale abiem kryptimis aukštyn (akropetaliai) ir žemyn (bazipetaliai).

Dikamba priklauso benzoinės rūgšties darinių cheminei grupei. Dikamba įsisavinamas per dygstančių piktžolių lapus ir sistemiškai pasiskirsto visame augale.

Tritosulfurono ir dikambos derinys yra du skirtingi veikimo būdai viename produkte. Tai užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, greitą ir patikimą veikimą. Arrat patenka į piktžolę per lapus, taip pat gali būti pasisavinamas ir per augalo šaknis, tačiau dirvinis poveikis naujai išdygusioms piktžolėms yra nepakankamas. Jautriausios herbicidui yra aktyviai augančios piktžolės nuo 2 iki 4 lapelių tarpsnio. Šiltu (+12-18 °C) ir drėgnu oru veiksmingumas yra geresnis. Jautrios herbicidui piktžolės žūva po dviejų–keturių savaičių. Arrat gerai naikina tik dviskiltes piktžoles.

Naudojant Arrat rekomenduojama pridėti Dash® (Tai yra paviršiaus aktyvioji medžiaga, pagerinanti ir pagreitinanti herbicido prasiskverbimą į piktžoles) arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Taip užtikrinamas geresnis veikimas ir greitesnis herbicido patekimas į piktžoles, kai sąlygos purškimui nėra optimalios.

Arrat veikimas nuo piktžolių

Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Arrat norma yra 0,2 kg/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash®, 0,5 l/ha.

Veiksmingumas 95-100 % nuo:

Veiksmingumas 85-94.9 % nuo:

Veiksmingumas 70-84.9 % nuo:

Veiksmingumas

Baltųjų balandų (Chenopodium album), Bekvapių šunramunių (Tripleurospermum perforatum), Dirvinių čiužučių (Thlaspi arvense), Daržinių žliūgių (Stellaria media), Trikerčių žvaginių (Capsella bursa-pastoris), Dirvinių garstukų (Sinapis arvensis), Dėmėtųjų rūgčių (Persicaria maculosa), Paprastųjų poklių (Descurainia sophia), Plačiųjų balandūnių) (Atriplex patula), Rapsų pabirų.

Vijoklinių pelėvirkščių (Fallopia convolvulus), Kibiųjų lipikų (Galium aparine), Raudonžiedžių notrelių (Lamium purpureum), Snapučių (Geranium sp.) Dirvinių usnių (Cirsium arvense), Vaistinių ramunių (Matricaria recutita), Dirvinių karpažolių (Euphorbia helioscopia).

Dirvinių našlaičių (Viola arvensis), Paprastųjų takažolių (Polygonum aviculare), Veronikų (Veronica sp.).

Aklių (Galeopsis sp.), Vaistinių žvirbliarūčių (Fumaria officinalis).

Poveikis usnims

Arrat veiksmingas tik nuo tų usnių, kurios purškimo metu yra pilnai išdygusios. Jei usnys žieminiuose javuose išdygsta vėliau, rekomenduojama jas nupurkšti su MCPA.

Poveikis balandoms

Arrat veiksmingas nuo balandų tik tuomet, kai naudojamas su paviršiaus lipniąja medžiaga. Tai ypač aktualu, kai sausa.

Optimalus purškimo laikas:

-pavasarį, iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29) žieminiuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25) vasariniuose javuose.

- nuo 3 lapelių iki 5 lapelių tarpsnio (BBCH 13-15) kukurūzuose.

Naudojant vėliau, javams intensyviai augant, gali pasireikšti laikini hormoninio tipo simptomai (pvz. lapų susisukimas) ir sumažėti veiksmingumas nuo piktžolių.

Dėmesio!

Atidėkite purškimą prieš ir po ilgalaikių šalnų. Nepurkškite, jei oro temperatūra žemesnė kaip +5 °C arba aukštesnė kaip +25 °C. Lietaus turėtų nebūti 2-4 valandas po purškimo.

SĖJOMAINA

Esant normalioms augimo sąlygoms ar vėlyvai javapjūtei, kitais metais galima sėti visas kultūras, tačiau durpių ir smėlio dirvožemiuose nerekomenduojame auginti vasarinių rapsų, cukrinių runkelių ir žirnių.

Žieminius rapsus galima sėti, prieš tai dirvą suarus ar giliai sukultivavus.

Jei vasarinius javus dėl iššalimo, blogo sudygimo ar kitų priežasčių reikia atsėti, tuomet galima sėti vasarinius javus ar kukurūzus.

ŠALIA AUGANTYS AUGALAI

Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia auginamų žemės ūkio augalų.

Normos ir augalai

Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai (purškiama tik pavasarį)

Norma: 0,2 kg/ha Arrat. Purkškite anksti pavasarį, prasidėjus aktyviai vegetacijai iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 13-29). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Vasariniai kviečiai, miežiai

Norma: 0,15 kg/ha Arrat. Purkškite pavasarį, kai javai turi 3 lapelius iki krūmijimosi vidurio (BBCH 13-25). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Didžiausias purškimų skaičius žieminiuose ir vasariniuose javuose – 1.

Kukurūzai

Norma: 0,2 l/ha Arrat. Purkškite pavasarį, kai kukurūzai turi 3–5 lapelius (BBCH 13 - 15). Rekomenduojame pridėti 0,5 l/ha Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą*.

Didžiausias purškimų skaičius kukurūzuose – 1.

Arrat naudojant kukurūzuose, kurie yra nusilpę nuo šalnų, sausros, didelio temperatūrų svyravimo, užmirkimo ar ligų, gali pasireikšti neigiamas poveikis, t. y. pakisti lapų padėtis, išsikraipyti lapai, sustoti augimas, deformuotis šaknys. Šie požymiai yra laikini ir neturi neigiamos įtakos derliui.

Nenaudokite Dash® arba sumažinkite jo normą, jei javai turi ploną kutikulę. Taip paprastai būna po vėsių ir lietingų orų.

*Nedarykite mišinių su Dash®, jei oro temperatūra žemesnė kaip +10 °C arba jei purškimui naudojate labai šaltą vandenį, nes gali užsikimšti purkštukai.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150–250 l/ha.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Arrat sudėtyje yra dvi skirtingą veikimo pobūdį turinčios veikliosios medžiagos. Tritosulfuronas yra ALS inhibitorius (HRAC kodas - B), dikamba - sintetinis auksinas (HRAC kodas - O). Atsparumo išsivystymo rizika Arrat vertinama kaip vidutinė.

Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų. Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku ir rekomenduojama norma.

Jei piktžolių rūšis yra atspari veikliajai medžiagai iš HRAC B grupės, kryžminis atsparumas yra labai tikėtinas ir kitoms šios grupės veikliosioms medžiagoms.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis šių rekomendacijų:

- kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomaina, sėjos vėlinimas, gilus dirvos dirbimas);

- paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles;

- naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku. Herbicidui jautriausios yra aktyviai augančios 2–4 tikruosius lapelius turinčios piktžolės;

- panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis.

Pastabos

  • · Siekiant apsaugoti šalia žemės ūkio pasėlių natūraliose biocenozėse augančius augalus, rekomenduojama vengti Arrat patekimo ant augalų, kurių nesiekiama sunaikinti;
  • · Arrat gali užteršti gruntinius vandenis. Negalima Arrat naudoti dažniau nei vieną kartą per trejus metus.
  • · Saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

Tirpalo paruošimas

Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite Arrat. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash® arba kitą BASF rekomenduojamą paviršiaus aktyviąją medžiagą. Purškimo metu maišyklė turi dirbti.

Maišymas

Dėl Arrat maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Tara: 0,8 kg

Panašūs produktai

Butisan Avant

Butisan Avant

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti...

Biathlon 4D

Biathlon 4D

HERBICIDAS Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms...

Roundup Energy

Roundup Energy

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l Herbicido forma: vandeninis tirpalas. Herbicidas...

Teridox

Teridox

Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų apsaugai nuo vienmečių...