Basagran

Susisiekite su specialistais

Basagran

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai. Skirtas profesionaliam naudojimui.

 

Veiklioji medžiaga: 480 g/l bentazono.

Pavidalas: vandenyje tirpus koncentratas.

Registruota norma ir naudojimo laikas
1. Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, avižos, vienmetės svidrės
- 2,0-3,0 l/ha. Purškiama krūmijimosi tarpsnyje ( BBCH 21-29);

2. Kukurūzai - 2,0-3,0 l/ha. Purškiama, kai išsiskleidžia 2-5 kukurūzų lapeliai ( BBCH 12-15);

3. Linai - 2,0-3,0 l/ha. Purškiama, kai piktžolės turi 3-5 lapelius, o linai yra 3-8 cm aukščio;

4. Žirniai grūdams, žirnių-avižų ir žirnių-miežių mišiniai grūdams - 2,0-3,0 l/ha. Purškiama, kai žirniai turi 3-6 lapelius ( BBCH 13-16).

 

Veikimo būdas
BASAGRAN® 480 yra kontaktinis herbicidas. Produkto veiklioji medžiaga patenka į augalus per žaliąsias dalis ir stabdo jų fotosintezę, todėl purškiant piktžolių lapai ir stiebai turi būti gerai padengti tirpalu. Šiltas, drėgnas ir saulėtas oras purškimo metu pagreitina produkto veikimą.

BASAGRAN® 480 naudojamas, kai piktžolės yra visiškai sudygusios, bet turi ne daugiau kaip 4 tikruosius lapelius.

BASAGRAN® 480 nėra lakus, todėl nepažeidžia šalia augančių augalų. BASAGRAN® 480 galima purkšti javuose, jei šalia auga rapsai, daržovės. Jei dėl kokių nors priežasčių lauką reikia atsėti, po BASAGRAN® 480 panaudojimo galima sėti visus kultūrinius augalus.

Basagran® 480 efektyvumas piktžolėms:
Labai efektyvus prieš (>90 %):
bekvapius šunramunius (bekvapes ramunes), daržines žliūges (Stellaria media), dirvines čiužutes (Thlaspi arvensis), dirvinius kežius (Spergula arvensis), garstukus (Sinapis arvenis), kibiuosius lipikus (Galium aparine), paprastąsias gaivas (Lapsana comunis), paprastąsias žiles (Senecio vulgaris), rugiagėles (Centaurea cyanus) svėres (Raphanus raphanistrum) trikertes žvagines (Capsella bursa-pastoris) rapsų pabiras.

 

Efektyvus prieš (70-90%):
barborytes (Barbarea vulgaris) burnočius (Amaranthus retroflexus) dėmėtuosius rūgčius (Polygonum persicaria) dirvines neužmirštuoles (Myosotis arvensis) dirvines pienes (Sonchus arvensis) dirvinius vijoklius (Convolvulus arvensis) gailiąsias dilgėles (Urtica urens) smulkiažiedes galinsogas (Galinsoga parviflora) juodąsias kiauliauoges (Solanum nigrum) paprastąsias kiaulpienes (Taraxacum officinale) paprastuosius kiečius (Artemisia vulgaris) raudonžiedes notreles (Lamium purpureum) vaistines žvirbliarūtes paprastąsias žiles (Senecio vulgaris)

 

Mažiau efektyvus prieš (40-70%):
aguonas birules (Papaver rhoeas), baltąsias balandas (Chenopodium album), dirvines akles (Galeopsis tetrahit), dirvines našlaites (Viola arvensis), dirvines usnis (Cirsium arvense), dirvines karpažoles (Euphorbia helioscopia), notreles (Lamium spp.), rūgštynes (Rumex spp.), rūgtis takažoles (Polygonum aviculare), vijoklinius pelėvirkščius (vijoklinius rūgčius) (Fallopia convolvulus), mėlynžiedžius vikius (Vicia cracca), veronikas (Veronica spp.)

 

Maišymas.
Purškiant javus, galima maišyti su hormoninio tipo herbicidais, pvz. su 2.4 D amino druska, McPA arba naudojami paruošti jų mišiniai. Purškiant žirnius, žirnių ir javų mišinius, dobilus ir liucernas, BASAGRAN® 480 galima maišyti su SToMP 330 ec. Būtina griežtai laikytis rekomendacijų. Naudinga pridėti trąšų, naudojamų papildomam tręšimui per lapus. Javuose purškiant BASAGRAN® 480, galima maišyti su CYCOCEL® 750, CORBEL®, TANGO® SUPeR, ALLEGRO® SUPER.

 

Tirpalo kiekis.
Vandens naudokite daugiau nei įprastai - 300-500 l/ha.

 

Meteorologinės sąlygos.
Kad piktžolės geriau įsisavintų veikliąją medžiagą, po purškimo mažiausiai 6 valandas turėtų nelyti.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Samson 6 OD

Samson 6 OD

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas. Į sudygusias piktžoles patenka per lapus bei stiebus...

Avoxa

Avoxa

Avoxa – sisteminio veikimo herbicidas, priklausantis fenilpirazolinų ir triazolpirimidino...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles...