Belvedere Extra

Susisiekite su specialistais

Belvedere Extra

Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: 150 g/l fenmedifamo + 50 g/l desmedifamo + 200 g/l etofumezato.

Cheminės klasės: benzofurano ir fenilkarbamatų.

Produkto forma: suspoemulsija (SE).

Veikimo būdas

BELVEDERE®EXTRA yra selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose. Trijų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą.

Fenmedifamas ir desmedifamas yra kontaktiniai sisteminio veikimo herbicidai, kurie į piktžoles patenka per lapus ir ūglius. Jie blokuoja fotosintezės procesą, todėl paveiktos piktžolės pašviesėja, gelsta, kartais visiškai pabąla, o vėliau sunyksta. Šie herbicidai yra greitai suskaidomi runkeliuose todėl jiems nepavojingi.

Etofumezatas yra kontaktinio ir dirvinio veikimo sisteminis herbicidas, kuris į piktžoles patenka per lapus, ūglius ir šaknis. Patekęs į piktžoles jis stabdo ląstelių dalijimąsi ir lipidų sintezę augimo kūgeliuose. Runkeliai yra selektyvūs etofumezatui, tačiau ankstyvuose augimo tarpsniuose, ypač jei naktimis būna šalnos, gali laikinai pašviesėti ar deformuotis jų lapai.

BELVEDERE®EXTRA efektyvus prieš daugelį svarbių piktžolių, tokių kaip baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), kibusis lipikas (Galium aparine), notrelės (Lamium), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus), daržinė žliūgė (Stellaria media), šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), dėmėtasis rūgtis (Polygonum persicaria), garstukas (Sinapis arvensis), bekvapis šunramunis (Matricaria inodora), veronikos (Veronica spp), dirvinė našlaitė (Viola arvensis), dirvinė smilguolė (Apera spica-venti), vienametė miglė (Poa annua) ir kt.

Panaudojus BELVEDERE®EXTRA piktžolės nustoja augti, gelsta, atsiranda chlorotinės dėmės, o vėliau visiškai sunyksta. Geriausiai sunaikinamos piktžolės ankstyvuose jų augimo tarpsniuose: dygimo metu-skilčialapių tarpsnyje. Poveikis piktžolėms yra stipresnis, kai šilta, drėgna ir intensyviai šviečia saulė.

Naudojimo rekomendacijos

BELVEDERE®EXTRA rekomenduojama purkšti tris arba keturis kartus kas 5 -10 dienų, kai tik sudygsta nauja piktžolių banga. Labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą. Rekomenduojama purkšti kartu su 0,5-1,0 l/ha Poweroil, ypač kai sausa.

Norma: cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai - 0,75-1,25 l/ha.

Purškimo laikas: purškiama, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, nepriklausomai nuo runkelių išsivystymo tarpsnio.

Rekomenduojame naudoti cukriniams ir pašariniams runkeliams ar raudoniesiems burokėliams nuo skilčialapių išsivystymo tarpsnio (BBCH 10). Geriausias poveikis bus, kai naikinamos piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje.

Minimali norma - 0,75 l/ha naudojama tik optimaliomis sąlygomis (kai piktžolės mažos, šilta, drėgna, maži intervalai tarp purškimų, vyrauja jautrios piktžolių rūšys).

Taikant keturių purškimų technologiją, rekomenduojama norma pirmajam purškimui – 0,75 l/ha, kitų trijų purškimų normos turi būti parenkamos, atsižvelgiant į klimatines sąlygas bei piktžolių išsivystymo tarpsnį.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-250 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 4.

Maksimali norma per metus: 5 l/ha.

Dėmesio! Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos, labai karštu oru, kai dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai, cukriniai runkeliai pažeisti ligų ir kenkėjų.

Nenaudokite maistui raudonųjų burokėlių lapų, jei jie purkšti BELVEDERE®EXTRA.

Maišymas

Dėl BELVEDERE®EXTRA maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Augalų sėjomaina

Įprastomis sąlygomis apribojimų sėjomainai nėra.

Javai yra jautrūs etofumezato likučiams dirvožemyje, todėl rekomenduojama sėti žieminius javus po cukrinių runkelių derliaus nuėmimo giliai suarus dirvą. Jei cukriniai runkeliai žūva arba pasėlis dėl kokių nors priežasčių suariamas anksčiau laiko, rapsai, žirniai, facelijos, dobilai arba cukriniai runkeliai gali būti sėjami be apribojimų. Gilus žemės dirbimas (20 cm) rekomenduojamas prieš sėjant svidres.

Atsparumo atsiradimo prevencija

Lietuvoje nėra žinoma atsparių piktžolių BELVEDERE®EXTRA veikliosioms medžiagoms.

Fenmedifamas ir desmedifamas pagal HRAC klasifikuojami kaip C1, o etofumezatas kaip N grupės herbicidas. Trijų veikliųjų medžiagų derinys sumažina atsparumo atsiradimo riziką dėl skirtingų veikimo būdų. Svarbi atsparumo prevencijos priemonė yra sėjomaina, nes runkeliai beveik niekada neauginami tame pačiame lauke kitais metais ir tuomet naudojami kito veikimo būdo herbicidai. Naudojant herbicidą, kol piktžolės neperaugusios bei nemažinant normų, atsparumo atsiradimo rizika sumažėja dar labiau.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Trimmer

Trimmer

Trimmer® 50 SG - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms...

Samson Max 6 OD

Samson Max 6 OD

Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dviskilčių piktžolių...

Elumis

Elumis

Elumis 105 OD - plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir dviskiltėms...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...