Biathlon 4D

Susisiekite su specialistais

Biathlon 4D

HERBICIDAS Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: 714 g/kg (71,4%) tritosulfurono + 54 g/kg (5,4%) florasulamo.

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės.

Veikimo būdas. Biathlon 4D yra dviejų veiklių medžiagų herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, kvietrugiuose, avižose. Tritosulfuronas priklauso sulfonilurejos, florasulamas - triazolpirimidinų klasės herbicidams. Herbicidas blokuoja svarbių baltymų acetolaktato sintetazės (ALS-inhibitorius) sintezę. Tai stabdo proteinų gamybą augale, taip sumažindamas augalų augimą ir ląstelių vystymąsi. Biathlon 4D pirmiausiai veikia per lapus, yra pilnai sisteminis herbicidas, skirtas naudoti po sudygimo ir vėlesniuose augimo tarpsniuose (BBCH 13-39).

Biathlon 4D veiksmingumas nuo piktžolių. Veiksmingumas nuo piktžolių nurodytas, kai Biathlon 4D norma 70 g/ha kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga Dash.

Puikus veikimas (95 – 100% veikimasl) Labai geras veikimas (85 – 95% veikimasl) Geras veikimas (70 – 85% veikimas) Vidutinis veikimas (40 – 70% veikimas)
Baltažiedis vairenis Pentinius raguolis Vaistinė žvirbliarūtė* Nuodingoji šunpetrė 
Rapsai (žieminiai) Raudonžiedė notrelė Raudonžiedis snaputis*** Dirvinė veronika
Trikertė žvaginė Apskritalapė notrelė Rūgtis takažolė Trilapė veronika
Rugiagėlė  Dirvinė neužmirštuolė Pūdyminė veronika Dirvinė usnis**
Baltoji balanda Dėmėtasis rūgtis Persinė veronika  
Smiltyninis skamainis   Našlaitės     
Paprastasis poklius      
Vijoklinis (pelėvirkštis)      
Rūgtis      
Aklės*      
Kibusis lipikas      
Daržinis lipikas      
Ramunė vaistinė          
Bekvapė ramunė      
Aguona birulė      
Daržinė žliūgė      
Dirvinė čiužutė      
Mėlynžiedis vikis      

* tik dviejų bandymų duomenys

** Biathlon 4D poveikis usnims pagerinamas pridedant Dash.

*** Veiksmingumas nuo Raudonžiedžio snapučio yra geresnis, kai purškiamos piktžolės yra mažos.

Norma ir purškimo laikas.

Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai.

Norma: 55 – 70 g/ha Biathlon 4D + Dash.

Naudojimo laikas: nuo krūmijimosi pabaigos iki paskutiniojo lapo tarpsnio, (BBCH 29–39).

Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos.

Norma: 40 – 55 g/ha Biathlon 4D + Dash

Naudojimo laikas: nuo 3 lapelių tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos, (BBCH 13–29).

Vandens kiekis. Rekomenduojamas vandens kiekis - 100 – 300 l/ha.

Tirpalo paruošimas. Supilkite į purkštuvo rezervuarą ¾ reikiamo vandens. Įberkite Biathlon 4D. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu. Įpilkite Dash®. Išmaišykite. Purškimo metu maišyklė turi dirbti. Maišymas Dėl Biathlon 4D maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus.

Purškimas. Nelyti turėtų - 1,5 valandos po nupurškimo. Norint gauti optimalų Biathlon 4D poveikį, reikia pakankamai drėgmės, kad herbicidas galėtų prasiskverbti per piktžolių kutikulą ir ląstelių sienelės ir išplisti po visą augalą. Sausomis sąlygomis, kai veikliųjų medžiagų patekimas į piktžoles yra nepakankamas, herbicido poveikis gali būti sustiprintas naudojant lipalus ir paviršiaus aktyviąsias medžiagas, pavyzdžiui, Dash, kurios didina įsisavinimą per lapus.

Temperatūra labai stipriai neįtakoja Biathlon 4D veikimo. Abi veikliosios medžiagos gerai veikia tiek vėsesniu, tiek karštu oru. Svarbiausia, kad dėl aplinkos sąlygų, piktžolės nesustotų augti. Negalima purkšti pasėlių jei šie nukentėjo nuo šalnų, sausros, drėgmės pertekliaus ar bet kurio kito streso.

Biathlon 4D gali sukelti pasėlių pašviesėjimą. Taip pat buvo pastebėta, kad gali trumpinti stiebus. Tačiau šie požymiai įtakos derliui neturėjo.

Purkštuvo plovimas – svarbu! Po Biathlon 4D purškimo, kruopščiai išplaukite purkštuvo vidų, išorę, visus filtrus ir purkštukus. Purkštukus ir filtrus plaukite atskirai, naudokite ploviklį. Pripilkite į purkštuvą vandens ir pridėkite ploviklio (pvz. 1,0 litrą 25% buitinio amoniako į 100 litrų vandens). Nuplaukite purkštuvo strypus, vamzdelius ir palikite 15 minučių įjungtą maišyklę. Išpurkškite visą purkštuvo turinį per purkštukus ir dar kartą nuplaukite purkštuvo išorę švariu vandeniu. Viską pakartokite ir pabaigai dar kartą skalaukite švariu vandeniu 5 minutes įjungę maišyklę, po to išleiskite vandenį per purkštuvo vamzdelius ir purkštukus.

Sėjomaina. Jei Biathlon 4D buvo naudotas pavasarį, turi praeiti bent 2 mėnesiai ir dirva įdirbta bent 12 cm gyliu, prieš sėjant žieminius rapsus ar kitus kryžmažiedžius augalus. Sėjant tiesiogiai, be dirvos dirbimo, rekomenduojama, kad praeitų bent 3 mėnesiai nuo Biathlon 4D panaudojimo iki žieminių rapsų ar kitų kryžmažiedžių augalų sėjos. Kitą pavasarį galima auginti visus augalus be apribojimų. Jei, dėl kokių nors priežasčių, augalus reikia atsėti pavasarį, kai Biathlon 4D jau buvo panaudotas, javus ir kukurūzus galima sėti be jokių apribojimų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 1,05 kg

Panašūs produktai

Legacy Pro

Legacy Pro

Legacy Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms...

Leopard 120

Leopard 120

Herbicidas vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų,...

Belvedere Extra

Belvedere Extra

Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių...

Fenix

Fenix

Kontaktinis, herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles...