Butisan Avant

Susisiekite su specialistais

Butisan Avant

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose iki ir tuoj pat po sudygimo.

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: metazachloras 300 g/l (26 %) + dimetenamidas-P 100 g/l (8,7 %) + kvinmerakas 100 g/l (8,7 %).

Cheminė klasė: Chloracetamidų ir chinolino karboksirūgšties cheminių grupių junginiai

Produkto pavidalas: Suspoemulsija (SE)

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Butisan® Avant yra sisteminis herbicidas, veikiantis per šaknis ir per lapus, todėl jį galima naudoti iki ir po augalų ir piktžolių sudygimo. Butisan Avant sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: metazachloro, dimetenamido-P ir kvinmerako.

Metazachloras į dviskiltes piktžoles patenka daugiausiai per šaknis ir iš dalies per dygstančius daigelius (hipokotilius). Dimetenamidas-P taip pat patenka į piktžoles per šaknis ir dygstančius daigus (hipokotilius/epikotilius). Dėl šios priežasties, herbicido veiksmingumas yra optimalus tik piktžolėms dygstant ir tik ankstyvuosiuose dygimo tarpsniuose. Be to, abi veikliosios medžiagos į piktžoles per lapus patenka tik dalinai.

Kvinmerakas pasisavinamas per lapus ir šaknis ir gali būti pernešamas augale tiek akropetaliai, tiek basipetaliai (į viršų ir į apačią). Tačiau poveikis kibiesiems lipikams yra hormoninio tipo ir pasisavinamas vyksta per šaknis. Dėl visų šių priežasčių, Butisan Avant veiksmingumas yra geriausias, kai herbicidas naudojamas iki sudygimo arba labai ankstyvuosiuose dygimo tarpsniuose.

Butisan Avant geriausiai veikia, kai dirva yra pakankamai drėgna, metazachlorui, dimethenamidui-P ir kvinmerakui reikia tolygiai ištirpti ir pasiskleisti dirvos paviršiniame sluoksnyje. Dimetenamidas-P mažiau priklauso nuo dirvoje esančios drėgmės, tačiau sausros metu, kai drėgmės nepakanka, Butisan Avant veikimas gali sulėtėti ir herbicidas pradės veikti tik po lietaus. Gerai paruoštoje, lygioje ir purioje dirvoje, kai rapsai pasėti tolygiai, dygsta vienodai ir dirvoje užtenka drėgmės, tuomet ir herbicido poveikis yra geriausias. Grumstų privolavimas bei geras šiaudų susmulkinimas ir įterpimas taip pat užtikrina geresnį herbicido veikimą. Norint pasiekti optimalų poveikį po sudygimo, visos piktžolės purškimo metu turėtų būti ne didesnės, kaip 1-2 tikrųjų lapelių.

Poveikis piktžolėms

Butisan® Avant poveikis piktžolėms priklauso nuo dirvos savybių ir panaudojimo laiko. Herbicidas, panaudotas iki sudygimo, gerai veikia beveik visas labiausiai rapsuose paplitusias piktžoles. Herbicido veikimas žieminiuose rapsuose yra geresnis nei vasariniuose, nes rudenį, dėl šiltesnio oro, pastovesnės dirvos drėgmės, piktžolės žieminiuose rapsuose sudygsta vienodžiau ir auga intensyviau, nei vasariniuose rapsuose. Herbicido panaudojimas iki sudygimo visuomet yra veiksmingesnis beveik visoms piktžolių rūšims, ypač vasariniuose rapsuose.

Herbicidas veikia vienmetes dviskiltes piktžoles: trikertes žvagines, baltąsias balandas, kibiuosius lipikus, snapučius, raudonžiedes notreles, bekvapius šunramunius, aguonas, vijoklinius pelėvirkščius, daržines žliūges, dirvines čiužutes, persines veronikas, dirvines našlaites.

Piktžolės yra jautrios herbicido poveikiui, kai yra ne didesnės, kaip 3-4 lapelių.

Herbicido poveikis taip pat priklauso nuo panaudojimo laiko.

Butisan Avant veikimas, kai norma 2,5 l/ha.

Žieminiai rapsai

1.   Poveikis piktžolėms panaudojus iki sudygimo (BBCH 00-09)

Labai gerai ir gerai veikia (85-100%): trikertes žvagines, paprastuosius poklius, kibiuosius lipikus, snapučius, bekvapius šunramunius, dirvinius garstukus, daržines žliūges, dirvines čiužutes, persines veronikas, aguonas birules, notreles.

Vidutiniškai veikia (70-84%): dirvines neužmirštuoles

Silpnai veikia (50-69%): dirvines našlaites,

2. Poveikis piktžolėms panaudojus po sudygimo (BBCH 10-14)

Labai gerai ir gerai veikia (85-100%):
trikertes žvagines, paprastuosius poklius, kibiuosius lipikus, snapučius,  bekvapius šunramunius, daržines žliūges, dirvines čiužutes, persines veronikas, raudonžiedes notreles.

Vidutiniškai veikia (70-84%): aguonas, dirvinius garstukus.

Silpnai veikia (50-69%): dirvines našlaites.

Vasariniai rapsai

1. Poveikis piktžolėms panaudojus iki sudygimo (BBCH 00-09)

Labai gerai ir gerai veikia (85-100%): kibiuosius lipikus, raudonžiedes notreles, bekvapius šunramunius, vijoklinius pelėvirkščius.

Vidutiniškai veikia (70-84%): baltąsias balandas.

Silpnai veikia (50-69%): dirvines čiužutes, dirvines našlaites.

2. Poveikis piktžolėms panaudojus po sudygimo (BBCH 10-14)

Labai gerai ir gerai veikia (85-100%): bekvapius šunramunius.

Vidutiniškai veikia (70-84%): raudonžiedes notreles, vijoklinius pelėvirkščius.

Silpnai veikia (50-69%): baltąsias balandas.

Norma ir panaudojimo laikas

2,0-2,5 l/ha Butisan Avant žieminiuose ir vasariniuose rapsuose iki sudygimo arba rapsams sudygus (BBCH 00-09 arba BBCH 10-14).

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Atsargumo priemonės

Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų. Po purškimo iškritę gausūs krituliai gali pristabdyti pasėlių augimą, nors paprastai pasėliai sudygsta greitai. Vėlyvesnės sėjos rapsai dėl herbicido poveikio atsigauna lėčiau. Nepurkškite, jei rapsai ką tik sudygo ir prognozuojamos šalnos. Nepurkškite rapsų labai šiltu ir saulėtu oru, kad nepažeistumėte pasėlių. Šie simptomai yra trumpalaikiai ir paprastai neturi neigiamos įtakos derliui.

Purškiant rapsus prieš sudygimą, svarbu, kad herbicido tirpalas nepatektų tiesiai ant sėklų. Sėjant, sėklos turi būti įterptos mažiausiai 15 mm gyliu. Nepurkškite nuo kenkėjų, ligų, užmirkimo ar dėl kitų priežasčių pažeistų augalų. Nepurkškite grumstėtų ir akmenuotų pasėlių.

Nupurkšto lauko nedirbkite.

Sėjomaina

Žieminiai rapsai

Nuėmus įprastai augusių žieminių rapsų purkštų Butisan® Avant derlių galima auginti visus augalus.

Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko Butisan® Avant purkšti žieminiai rapsai, tą patį rudenį negalima sėti jokių augalų. Kitą pavasarį galima:
- sekliai (>7 cm) įdirbus žemę, galima sėti vasarinius javus, rapsus, kukurūzus, ankštinius augalus;
- >15 cm įdirbus žemę, galima sėti cukrinius runkelius.

Vasariniai rapsai

Nuėmus įprastai augusių vasarinių rapsų purkštų Butisan® Avant derlių galima auginti:
- giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 120 dienų, galima sėti žieminius javus;
- sekliai (>7 cm) įdirbus žemę, pavasarį galima sėti ankštinius, kukurūzus, vasarinius javus, cukrinius runkelius, kryžmažiedžius augalus;
- giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 10 mėn., galima sodinti bulves.

Jei dėl kokių nors priežasčių sunyko Butisan® Avant purkšti vasariniai rapsai, tą patį pavasarį, suarus (>15 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 1 mėnuo, galima sėti kukurūzus; rudenį - giliai suarus (>25 cm) ir jei nuo purškimo praėjo 120 dienų, galima sėti žieminius javus; suarus >15 cm, galima sėti žieminius rapsus.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–400 l/ha.

Tirpalo paruošimas

Niekada neruoškite daugiau tirpalo, nei planuojate išpurkšti.

PRIEŠ NAUDODAMI GERAI IŠMAIŠYKITE. Kad produktas gerai išsimaišytų, prieš atidarydami produkto pakuotę, kelis kartus apverskite. Į purkštuvą supilkite ¾ reikiamo vandens, ir įjunkite maišymą. Supilkite reikiamą Butisan® Avant kiekį į purkštuvą maišyklei sukantis. Papildykite trūkstamu vandens kiekiu ir gerai išmaišykite. Maišyklė turi dirbti tol, kol baigsite purkšti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 10 l

Panašūs produktai

Butoxone

Butoxone

Butoxone – fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms...

Trimmer

Trimmer

Trimmer® 50 SG - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms...

Boxer

Boxer

Herbicidas trumpaamžėms vienaskiltėms ir dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose...

Zetrola

Zetrola

Herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir...