Butoxone

Susisiekite su specialistais

Butoxone

Butoxone – fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga. MCPB 400 g/l.

Pavidalas. Tirpus koncentratas.

Naudojimo norma ir laikas:

Žirniai: 3,0 – 4,0 l/ha, kai žirniai turi 3 – 6 lapus.

Rekomenduojamas vandens kiekis - 200-400 l/ha.

Veikimas. Butoxone - sisteminis herbicidas, absorbuojamas per lapus ir šaknis, kaupiasi meristeminiuose audiniuose ir stabdo piktžolių augimą. Piktžolės deformuojasi ir greitai žūva. Butoxone geriausiai sunaikina jaunas, aktyviai augančias piktžoles. Vienmetės piktžolės jautriausios skilčialapių tarpsnyje, o daugiametės - kai formuojasi žiedinis pumpuras.

Herbicidas geriausiai veikia, jei po purškimo 6 valandas nelyja.  

Jautrios piktžolės: 
Baltoji balanda (Chenopodium album), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense).  

Vidutiniškai jautrios piktžolės: 
Rapsų pabiros (Brassica napus), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), vaistinė žvirbliarūtė (Fumaria officinalis), dirvinis garstukas (Sinapis arvensis), usnys ( Cirsium spp)., dilgėlės (Urtica spp)., dirvinė aklė (Galeopsis tetrahit), rugiagėlės (Centaurea cyanus),  dirvinė našlaitė (Viola arvensis), gysločiai (Plantago spp). 

Vidutiniškai atsparios piktžolės: 
Rūgtys (Polygonum spp), kibusis lipikas ( Galium aparine).

Naudojimo apribojimai. Nepurkšti, kai sausa ir pasėliai nukentėję nuo sausros arba numatomas lietus. Neakėti pasėlių 10 dienų po purškimo. Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

Atsparumo išsivystymas. Remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee), MCPB veikimo pobūdis yra kaip auksinų (HRAC kodas: O). Rizika, kad išsivystys atsparumas auksinams analogiškiems herbicidams, yra vertinama kaip maža. 

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 10 l

Panašūs produktai

Tombo

Tombo

Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...

Zetrola

Zetrola

Herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir...

Belvedere Extra

Belvedere Extra

Selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių...