Galera

Susisiekite su specialistais

Galera

Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose. Skirtas naudoti profesionaliai.

Veikliosios medžiagos. 267 g/l klopiralido ir  67 g/l pikloramo.

Pavidalas. Vandens tirpalas.

Registruota norma ir naudojimo laikas:

1. Žieminiai rapsai - 0,3 l/ha. Purškiama pavasarį, kol pasirodo žiedpumpuriai (BBCH 31).

2. Vasariniai rapsai - 0,3 l/ha. Purškiama nuo 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14), kol pasirodo žiedpumpuriai (BBCH 31).

Labai jautrios piktžolės: kibieji lipikai iki 8 cm aukščio, rugiagėlės, bekvapiai šunramuniai, daržinės pienės, dirvinės pienės, dirvinės usnys, ankstyvieji šalpusniai, dėmėtieji rūgčiai, bobramuniai, vaistinės ramunės, žvirbliarūtės, dirviniai dobilai.
Jautrios piktžolės: kibieji lipikai (8–15 cm aukščio), raudonžiedės notrelės, apskritalapės notrelės, dirvinės aklės, daržinės žliūgės, baltosios balandos, dirvinės našlaitės.

Rekomendacijos.  Herbicidas į augalą patenka per lapus ir su sultimis pasklinda po jį visą. Poveikis usnims ir ramunėms pasireiškia po 3 ar 4 dienų. Jos nebeauga, o po 3 ar 4 savaičių visiškai žūsta. Geriausiai naikinamos aktyviai augančios piktžolės. Usnis ir pienes geriausia naikinti skrotelės tarpsniu, kai pasiekia 15–20 cm aukštį. Po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.

Tirpalo kiekis. Rekomenduojama naudoti 200–400 l/ha.

Meteorologinės sąlygos. Tinkamiausia purkšti oro temperatūra yra nuo +100C iki +200C. Nenaudokite, kai temperatūra didesnė nei +28 0C arba mažesnė nei +10 0C. Nerekomenduojama naudoti sausros metu, kai dirvoje per daug drėgmės arba gali būti šalnų. Nepurkškite vėjuotą dieną, naudokite atokiau nuo jautrių žemės ūkio augalų.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Ranger XL

Ranger XL

Ranger XL – sisteminis herbicidas, skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių bei...

Nufarm MCPA

Nufarm MCPA

Selektyvaus veikimo fenoksiherbicidų klasės sisteminis herbicidas, skirtas vienametėms ir kai...

Basagran

Basagran

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose...

Axial

Axial

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dirvinę smilguolę,...