Goltix Queen

Susisiekite su specialistais

Goltix Queen

Goltix® Queen - sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms naikinti cukrinių ir pašarinių runkelių, burokėlių pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios medžiagos: metamitronas, 525 g/l (45.06 %), + kvinmerakas, 40 g/l (3.4 %).

Cheminė klasė: triazinonų ir kvinolinkarboksirūgščių.

Preparato forma: koncentruota suspensija.

Veikimo būdas

GOLTIX® QUEEN – koncentruotos suspensijos pavidalo herbicidas, kurio veikiosios medžiagos yra metamitronas (525 g/l) ir kvinmerakas (40 g/l).

Metamitronas yra selektyvus herbicidas, efektyvus nuo dviskilčių bei kai kurių vienaskilčių piktžolių. Metamitronas įsisavinamas per augalų šaknis, daigus ir išnešiojamas po visą augalą. Jis priklauso triazinonų cheminei grupei ir veikia kaip fotosintezės inhibitorius (slopina elektronų grandinę fotosintezės metu). Jautrių piktžolių daigai pagelsta ir galiausiai nuvysta.

Kvinmerakas yra selektyvus herbicidas, veiksmingas prieš dviskiltes piktžoles, ypač kibųjį lipiką. Kvinmerakas priklauso kvinolinkarboksilo rūgščių cheminei grupei ir piktžoles veikia kaip auksinų tipo sintetinis augimo hormonas.

Dviejų veikliųjų medžiagų derinys užtikrina platų naikinamų piktžolių spektrą, gerą efektyvumą, taip pat sumažina atsparumo atsiradimo riziką dėl skirtingų veikimo būdų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Purškimo laikas ir normos

GOLTIX® QUEEN veikia tiek kontaktiškai, tiek ir per dirvą, todėl pasižymi dvigubu bei apsauginiu poveikiu prieš naujai dygstančias piktžoles. Produktas selektyvus kultūriniams augalams, todėl platus panaudojimo laikas: nuo skilčialapių tarpsnio iki devynių tikrųjų lapų išsivystymo tarpsnio (BBCH 10–19). Naudojimo laikas, dažnumas ir normos priklauso nuo piktžolių išsivystymo. Piktžolės geriausiai išnaikinamos dygimo metu arba kai jos yra skilčialapių tarpsnyje. Labai svarbu nepavėluoti nupurkšti pirmą kartą. Geriausias rezultatas gaunamas, kai dirva lygi ir pakankamai drėgna. Efektyvumui pagerinti rekomenduojama purkšti kartu su 0,5–1,0 l/ha Poweroil, ypač kai sausa ir piktžolės sudygę.

Augalai

Norma, l/ha

Purškimo laikas

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai

1,5–2,0

purškiama kai piktžolės yra dygimo ar skilčialapio tarpsnyje, o runkeliai ir burokėliai – nuo skilčialapių tarpsnio iki devynių tikrųjų lapų išsivystymo tarpsnio (BBCH 10–19).

 

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha.

Didžiausias purškimų skaičius: 3 (5–10 dienų intervalas tarp purškimų).

Didžiausia herbicido norma per metus: 6 l/ha.

Nepurkškite, jei prognozuojamos šalnos, labai karštu oru, jei dideli nakties ir dienos temperatūrų svyravimai, jei cukriniai, pašariniai runkeliai ar burokėliai pažeisti ligų ir kenkėjų.

Labai jautrios piktžolės (išnaikinama daugiau kaip 95–100 % pikžolių): kibusis lipikas (Galium aparine), dirvinė čiužutė (Thlaspi arvense), ramunės (Matricaria), trikertė žvaginė (Capsella bursa-pastoris), veronikos (Veronica spp), baltoji balanda (Chenopodium album)*.

Jautrios piktžolės (išnaikinama apie 85–95 % piktžolių): dėmėtasis rūgtis (Persicaria maculosa)*, daržinė žliūgė (Stellaria media)*, dirvinė našlaitė (Viola arvensis), garstukas (Sinapsis arvensis),  šiurkštusis burnotis (Amaranthus retroflexus).

Vidutiniškai jautrios piktžolės (išnaikinama apie 70–85 % piktžolių): rapsas (Brassica napus), dirvinė karpažolė (Euphorbia helioscopia), rūgtis takažolė (Polygonum aviculare), trumpamakštė rūgtis (Polygonum lapathifolium), garstukas (Sinapis arvensis), notrelės (Lamium spp), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora).

* didžiausias efektyvumas pasiekiamas, purškiant šias piktžoles 2 l/ha norma, BBCH 10–12.  

Sėjomaina

Normaliomis sėjomainos sąlygomis nepageidaujamo poveikio sėjamiems augalams nėra.

Jei pasėlis žūva, cukriniai bei pašariniai runkeliai gali būti sėjami be apribojimų. Norint sodinti bulves ar sėti kukurūzus, reikia giliai suarti dirvą (15–20 cm).

Jei norima sėti svidres ar dobilus, nuo paskutinio Goltix Queen purškimo turi praeiti 2 mėnesiai.

Maišymas

Dėl Goltix Queen maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovus.

ATSPARUMO ATSIRADIMO PREVENCIJA

Metamitronas pagal HRAC herbicidų klasifikaciją pagal veikimo būdą priklauso C1 grupei, o kvinmerakas O grupei. Dviejų skirtingo veikimo veikliųjų medžiagų derinys sumažina piktžolių atsparumo atsiradimo riziką, tačiau yra pavojus, kad jis gali išsivystyti. Siekiant sumažinti piktžolių atsparumo pavojų, rekomenduojama naudoti GOLTIX® QUEEN kaip nurodyta rekomendacijose: nemažinti normos, nenaudoti daugiau nei 3 kartus per sezoną, naudoti tada, kol piktžolės yra mažos, purkšti kartu su kito veikimo būdo herbicidais.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Biathlon 4D

Biathlon 4D

HERBICIDAS Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms...

Fenix

Fenix

Kontaktinis, herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles...

Galera

Galera

Herbicidas sudygusioms vienametėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...