Lontrel® 72 SG

Susisiekite su specialistais

Selektyvus piridinų klasės herbicidas, naudojamas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse, linuose, gūžiniuose ir žiediniuose kopūstuose, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose (purškiami pokrūmiai, apsaugant žaliąsias krūmų dalis). Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: klopiralidas, 720 g/kg.

Produkto forma: vandenyje tirpiosios granulės.

Cheminė klasė: piridinų.

VEIKIMO BŪDAS

LONTREL 72 SG yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi 1-3 dienos po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūva po 3-4 savaičių.

LONTREL 72 SG sudėtyje yra 720 g/kg klopiralido, kuris augale juda sistemiškai ir išreguliuoja jautrių augalų metabolinius bei augimo procesus, dėl kurių jie žūva.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Nurodymai naudojimui

LONTREL 72 SG turi būti išpurkštas tik tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais lauko purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, skleidžiančiais smulkius ir vidutinio dydžio lašelius.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

KLIMATINĖS SĄLYGOS

LONTREL 72 SG turi būti purškiamas piktžolėms aktyviai augant, esant palankioms drėgmės sąlygoms.

Minimali temperatūra purškimo metu - +10-12°C. Nepurkšti esant sausrai, labai karštam (virš +25 °C) ar šaltam (žemiau +10°C) orui, šalnų metu ar iš karto po jų, taip pat, kai vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Lietus 6 val. po nupurškimo įtakos LONTREL 72 SG efektyvumui neturi.

AUGALAI

LONTREL 72 SG gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, žieminiuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, varpinėse sėklinėse žolėse, ganyklose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, raudonuosiuose burokėliuose, braškėse, linuose, gūžiniuose ir žiediniuose kopūstuose, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose.

Purškimas juostiniu ar atrankiniu būdu rekomenduojamas tuose pasėliuose, kur tai galima pritaikyti.

NORMOS

Augalai

Norma, g/ha

Augimo tarpsnis, BBCH

Pastabos

Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai

125-165

21-37 (krūmijimosi pradžiapaskutinio lapo pasirodymas)

Purškiama piktžolėms baigiant rozetės tarpsnį

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai

125-165

21-37 (krūmijimosi pradžia – paskutinio lapo pasirodymas)

Purškiama piktžolėms baigiant rozetės tarpsnį

Vasariniai rapsai

110-165

12-51 (išsivystęs antras lapas – žali butonai matosi iš viršaus)

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje

Žieminiai rapsai

110-165

31-51 (ištįsęs 1 tarpubamblis – žali butonai matosi iš viršaus)

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje

 

Kukurūzai

165

13-16 (3-6 lapeliai)

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje

Runkeliai (cukriniai, pašariniai), burokėliai

125-165

12-15 (turi 2–4 tikruosius lapelius)

Usnims esant 15-20 cm aukščio, naudoti 165 g/ha normą

Braškės

165

Nuėmus derlių

 

Varpinės sėklinės žolės ir ganyklos

125-165

21-37(krūmijimasis– paskutinio lapo pasirodymas)

Nepurkšti, kai ganyklose yra ankštinių augalų

Linai

125

12-19 (pirmieji tikrieji lapeliai išsiskleidę- eglutės tarpsnis

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje

Gūžiniai ir žiediniai kopūstai

125-165

>12 (vėlesnis nei dveji tikrieji lapeliai)

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje

Juodieji ir raudonieji serbentai

125-165

 

Purškiama piktžolėms esant skrotelės tarpsnyje. Purškiami pokrūmiai. Serbentų žaliosios dalys turi būti apsaugotos nuo purškiamo tirpalo.

LONTREL 72 SG ant to paties pasėlio purškiamas ne daugiau kaip vieną kartą per sezoną.

PIKTŽOLIŲ JAUTRUMAS (kai norma - 165 g/ha)

Jautrios (efektyvumas >90 %) - Dirvinis bobramunis (Anthemis arvensis), dirvinė usnis (Cirsium arvense), paprastoji žilė (Senecio vulgaris), triskiautis lakišius (Bidens tripartita), paprastasis kietis (Artemisia vulgaris), skaisčiažiedė chrizantema (Chrysantemum segetum), paprastoji gaiva (Lapsana comunis), dobilai (Trifolium s\pp), rugiagėlė (Centauria cyanus), vaistinė ramunė (Matricaria chamomilla), bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum), paprastoji kiaulpienė (Taraxacum officinale), kitos pienių rūšys (Sonchus spp).

Vidutiniškai jautrios (efektyvumas 70-90 %) - Paprastoji kraujažolė (Achillea millefolium), grikis (Fagopyrum esculentum), smulkiažiedė galinsoga (Galinsoga parviflora), dagys (Carduus crispus), krūminis builis (Anthriscus sylvestris), vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvolus), tikroji saulėgrąža (Helianthus annuus), juodoji kiauliauogė (Solanum nigrum), gauruotasis vikis (Vicia hirsuta), paprastoji morka (Daucus carota).

DIRVA

LONTREL 72 SG gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, nesupuvusios liekanos gali pakenkti kitais metais auginamiems jautriems augalams. Todėl nesėkite jų, iškart užarus augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, liekanas.

Herbicidui LONTREL 72 SG jautrūs augalai:

-bulvės ir kiti Solanum šeimai priklausantys augalai;

- žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai;

- morkos ir kiti skėtiniai augalai;

 - salotos ir kiti graižažiedžiai augalai.

Jokių apribojimų kitais metais auginamiems augalams nėra, jeigu augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 72 SG, liekanos rudenį paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir apariamos.

Nenaudokite šiaudų, kurie buvo apdoroti herbicidu LONTREL 72 SG, šiltnamiuose kaip augalų grunto.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurkštas LONTREL 72 SG, pavasarį dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradedant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją.

VANDENS NORMA

Rekomenduojamas vandens kiekis - 100-300 l/ha.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įpilkite reikiamą kiekį LONTREL 72 SG. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite tol, kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių LONTREL 72 SG negali būti įpiltas į purkštuvo talpą per viršų, o purkštuvas turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu): Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės. Įpilkite reikiamą LONTREL 72 SG kiekį.

Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subėgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą. Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde. Prieš pildami kitą preparatą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

SUDERINAMUMAS

Dėl maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreipkitės į registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS

LONTREL 72 SG gali veikti plačialapius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai - per šaknis. Nepurkškite produkto ir venkite, kad purškiant produkto dulksna patektų ant šalia augančių plačialapių augalų.

DĖMESIO

LONTREL 72 SG negalima purkšti ankštinių augalų ir javų su dobilų įsėliu.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Lontrel 72 SG turi vieną veikliąją medžiagą – klopiralidą. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, ji yra sintetinis auksinas, HRAC kodas O. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, “Dow AgroSciences” pataria griežtai laikytis HRAC rekomendacijų:

1. taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.

2. paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.

3. naudokite pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

4. panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

Tara: 1 kg

Panašūs produktai

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...

Elumis

Elumis

Elumis 105 OD - plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir dviskiltėms...

Roundup Energy

Roundup Energy

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l Herbicido forma: vandeninis tirpalas. Herbicidas...

Axial

Axial

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dirvinę smilguolę,...