Ranger XL

Susisiekite su specialistais

Ranger XL

Ranger XL – sisteminis herbicidas, skirtas daugiamečių ir vienmečių vienaskilčių bei dviskilčių piktžolių naikinimui prieš derliaus nuėmimą žieminių ir vasarinių kviečių, miežių, kvietrugių, rugių, žirnių, linų, žieminių ir vasarinių rapsų pasėliuose, pūdymuose, laukuose po derliaus nuėmimo bei vaismedžių (obelų, kriaušių, vyšnių) pomedžiuose. Taip pat naudojamas miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams, želdiniams, viržių naikinimui, spygliuočių želdiniams ir ne žemės ūkio paskirties plotuose (elektros perdavimo, naftotiekių, dujotiekių linijų juostoms, pakelėms, geležinkeliams).

Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji  medžiaga: glifosatas 360 g/l (30.7%).

Cheminė klasė: fosforo organiniai junginiai.

Produkto forma: tirpus koncentratas.

Naudojimo rekomendacijos 

Ranger XL – sisteminis herbicidas. Preparato veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis aktyvios vegetacijos metu. Ranger XL poveikis piktžolėms pastebimas po 7-10 dienų, o visiškai jos žūsta po 2-3 savaičių. Ranger XL efektyviausiai veikia piktžolėms turint gerą lapiją (varputis turi ne mažiau 3-4 lapus). Lietus Ranger XL gali nuo lapų nuplauti, todėl purkšti reikia ne mažiau kaip 4 valandos prieš lietų. Ranger XL geriausiai veikia, kai oro temperatūra +10-+20oC šilumos ir pakanka drėgmės. 

 

Žemės ūkio augalai

Norma, 1/ha

Naudojimo laikas

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai

3

10–14 dienų prieš pjūtį, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30%. Tai atitinka pilnos vaškinės brandos tarpsnį. Praktiškai tai yra tada, kai spaudžiant nykščio nagu ant grūdo lieka žymė. Nepurkšti sėklinių javų plotų.

Žirniai

3

10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.

Žirniai

4

10–14 dienų iki derliaus nuėmimo, kai paruduoja 75% ankščių. Nenaudoti sėklinių žirnių pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Linai

2

Kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo - 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.

Linai

4

Kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Paskutinis terminas iki derliaus nuėmimo - 10 dienų. Nenaudoti sėklinių linų pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Žieminiai ir vasariniai rapsai

3

10–14 dienų iki derliaus nuėmimo. Kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių rapsų pasėliams. Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.

Žieminiai ir vasariniai rapsai

4

10–14 dienų iki derliaus nuėmimo. Kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30%. Nenaudoti sėklinių

rapsų pasėliams. Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Pūdymai

2

Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes.

Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Pūdymai

4

Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukai po derliaus

nuėmimo

2

Purkšti vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, javų pabiras, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po10 dienų.

Laukai po derliaus

nuėmimo

4

Purkšti vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Po derliaus nuėmimo nurinkti šiaudus. Dirvos nedirbti. Leisti piktžolėms atželti. Purkšti, kai varpučiai turi 3-6 lapelius. Purkšti galima iki vėlyvo rudens. Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių (obelų, 

kriaušiu, vyšnių)

pomedžiai

2

14 dienų iki derliaus nuėmimo. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų vaismedžių sodų pomedžiams.

Vaismedžių (obelų,  kriaušių, vyšnių)

pomedžiai

4

14 dienų iki derliaus nuėmimo. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis. Pastaba: nenaudoti 1-2 metų vaismedžių soduose.

Ne žemės ūkio paskirties plotai

3

Elektros perdavimo, naftotiekių dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės.

Ne žemės ūkio paskirties plotai

6

Elektros perdavimo, naftotiekių dujotiekių linijų juostos, pakelės, geležinkeliai. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams,

želdiniams

2

Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio-rugpjūčio mėnesiais vegetuojančias vienmetes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes piktžolės ir minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Miškų ūkyje ruošiant dirvą daigynams, medelynams,

želdiniams

4

Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti birželio-rugpjūčio mėnesiais vegetuojančias daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, minkštųjų lapuočių atžalas bei krūmus.

Miškų ūkyje viržių      naikinimui

4

Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti viržius. Pastaba: šią normą naudoti viržių naikinimui dirvose, kuriose gausu organinių medžiagų.

Miškų ūkyje viržių      naikinimui

6

Purškiama antžemine aparatūra augalų vegetacijos metu. Purkšti viržius. Pastaba: šią normą naudoti viržių naikinimui dirvose, kuriose gausu mineralinių medžiagų.

Spygliuočių želdiniai

2

Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurui. Purškiamos vegetuojančios vienmetės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusias daugiametės vienaskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos.

Spygliuočių želdiniai

4

Purškiama antžemine aparatūra rugpjūčio pabaigoje–rugsėjo mėnesiais, spygliuočių vegetacijai pasibaigus, susiformavus einamųjų metų pumpurui. Purškiamos vegetuojančios daugiametės vienaskiltės ir dviskiltės piktžolės, mažai išplitusios daugiametės vienaskiltės piktžolės, minkštųjų lapuočių atžalos.

Purškimo technika

Ranger XL kokybiškai išpurkšti galima lauko traktoriniais purkštuvais su hidrauliniais purkštukais, naudojamo vandens kiekis turi būti 50-200 l/ha (naudojant žemesnes nei 3,0 l/ha normas – ne daugiau 150 l/ha), slėgis turėtų būti 2-3 barai, o važiavimo greitis – 7-8 km/val.

Tik miškininkystėje ir ne žemės ūkio plotuose galima naudoti rankinius (nugarinius) purkštuvus su hidrauliniais purkštukais, rekomenduojamas išpurškiamo vandens kiekis turi būti 350-500 l/ha.

Traktorinius ir rankinius (nugarinius) purkštuvus su rotaciniais purkštukais (skleidžiančiais mažo dydžio lašelius ar daleles) galima naudoti tik miškų ūgyje ir spygliuočių želdiniuose. Purškiant šiais purkštuvais, išpurškiamų lašelių skersmuo turi būti vidutinis (200-300 µm), o naudojamas minimalus vandens kiekis turi būti griežtai ribojamas, priklausomai nuo naudojamos technikos ir produkto normų.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais su rotaciniais purkštukais, naudojamas:

  • minimalus vandens kiekis 5 l/ha, kai produkto norma 2,0 l/ha;     minimalus vandens kiekis 10 l/ha, kai produkto norma 4,0 l/ha;     
  • minimalus vandens kiekis 20 l/ha, kai produkto norma 6,0 l/ha;

Purškiant rankiniais (nugariniais) purkštuvais su rotaciniais purkštukais, naudojamas:

  • minimalus vandens kiekis 20 l/ha, kai produkto norma 2,0 l/ha;  minimalus vandens kiekis 40 l/ha, kai produkto norma 4,0 l/ha;     
  • minimalus vandens kiekis 50 l/ha, kai produkto norma 6,0 l/ha;

Prieš pradėdami purkšti, patikrinkite purkštuvo siurblį slėgio matavimo prietaisą, purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų be priemaišų vandenį.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DĖMESIO !

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jos sudėtines dalis. Nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi.  Gamintojas neatsako už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti registracijos metu ir pateikiant į rinką.

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

 

Tara: 20 l

Panašūs produktai

Elumis

Elumis

Elumis 105 OD - plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vienaskiltėms ir dviskiltėms...

Arrat

Arrat

Plataus veikimo sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...

Leopard 120

Leopard 120

Herbicidas vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti žieminių ir vasarinių rapsų,...