Roundup Energy

Susisiekite su specialistais

Roundup Energy

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.
Norma: 2,4 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Pūdymams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.
Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Atsargiai: Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 20 l

Panašūs produktai

Basagran

Basagran

Kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose...

Goltix Queen

Goltix Queen

Goltix® Queen - sisteminis herbicidas dviskiltėms, ypač kibiesiems lipikams, ir kai kurioms...

Fenix

Fenix

Kontaktinis, herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes ir kai kurias vienaskiltes piktžoles...

Legacy Pro

Legacy Pro

Legacy Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms...