Roundup Energy

Susisiekite su specialistais

Roundup Energy

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.
Norma: 2,4 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Pūdymams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.
Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Atsargiai: Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 20 l

Panašūs produktai

Zetrola

Zetrola

Herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir...

Ergon

Ergon

ERGON  – sulfonilurėjos grupės herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti...

Tombo

Tombo

Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms...

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles...