Roundup Energy

Susisiekite su specialistais

Roundup Energy

Veiklioji medžiaga: glifosatas 450 g/l

Herbicido forma: vandeninis tirpalas.

Herbicidas naudojamas:

Varpiniams javams.
Norma: 2,4 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai grūdų drėgmė varpose yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žirniams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai paruduoja 75 proc. ankščių, ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Linams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė linų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Žieminiams ir vasariniams rapsams.
Norma: 2,4–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti, kai vidutinė rapsų sėklų drėgmė yra mažesnė nei 30 proc., ne vėliau kaip 10 dienų prieš pjūtį, ne daugiau kaip 1 kartą.
Pastaba: Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose.

Pūdymams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Laukams po derliaus nuėmimo.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles ne daugiau kaip 1 kartą.
Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Žemę galima pradėti dirbti po 10 dienų.

Vaismedžių pomedžiams.
Norma: 1,6–3,2 l/ha
Naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Purkšti vegetuojančias piktžoles, apsaugant žaliąsias vaismedžių dalis, ne daugiau kaip 1 kartą. Mažesnė norma naikina vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles, mažai išplitusias daugiametes vienaskiltes, didesnė – daugiametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles.
Pastaba: Nenaudoti 1–2 metų soduose be specialios kamienų apsaugos.

Atsargiai: Sukelia smarkų akių dirginimą. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 20 l

Panašūs produktai

Teridox

Teridox

Plataus veikimo spektro herbicidas, skirtas vasarinių ir žieminių rapsų apsaugai nuo vienmečių...

Axial

Axial

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienaskiltes piktžoles (dirvinę smilguolę,...

Cleave

Cleave

Selektyvus sisteminio veikimo herbicidas vienmetėms ir daugiametėms dviskiltėms piktžolėms...

Tombo

Tombo

Sisteminio tipo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir vienaskiltėms piktžolėms...