Samson Max 6 OD

Susisiekite su specialistais

Plataus veikimo spektro herbicidas, naudojamas vienamečių vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui po sudygimo kukurūzų pasėliuose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: nikosulfuronas, 60 g/l.

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.

Cheminė klasė: sulfonilurėjų.

VEIKIMO BŪDAS

Samson Max 6 OD - plataus veikimo spektro sisteminis herbicidas, skirtas vienskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui po sudygimo kukurūzų pasėliuose. Herbicidas į sudygusias piktžoles patenka per lapus bei stiebus ir su sultimis pasiskirsto visame augale. Piktžolės nustoja augusios iškart po nupurškimo. Praėjus 4-5 dienoms, piktžolių jauni lapai pradeda geltonuoti, vėliau viso augalo audiniai palaipsniui apmiršta.

VEIKIMO SPEKTRAS

Samson Max 6 OD kukurūzų pasėliuose naikina vienametes vienskiltes ir dviskiltes piktžoles.

Samson Max 6 OD veiksmingumas, panaudojus 0,5 l/ha normą:

95-100 %

85-94,9 %

70-84,9 %

50-69,9 %

Dirvinė smilguolė, Gausiažiedė svidrė.

Vienametė miglė.

Tuščioji aviža, Paprastoji rietmenė, Šerytės.

Raudonoji pirštuotė.

Šiurkštusis burnotis, Trikertė žvaginė, Dirvinė aklė, Vienametis laiškenis, Dirvinė neužmirštuolė, Dirvinė čiužutė, Dirvinė našlaitė.

Gausiasėklė balanda, Raudonžiedė notrelė, Bekvapis šunramunis, Daržinė žliūgė.

Dėmėtasis rūgtis, Baltoji balanda.

Juodoji kliauliauogė.

 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Norma: 0,5 l/ha.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha

Laikotarpis iki lietaus: 6 valandos.

NAUDOJIMO LAIKAS

Samson Max 6 OD naudojamas ne didesne kaip 0,5 l/ha norma, kuomet kukurūzai turi 2-8 lapelius, anksti besikrūmijančios vienametės vienskiltės piktžolės turi 2 tikruosius lapelius, o dviskiltės - 2-6 tikruosius lapelius.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DIRVOŽEMIS

Samson Max 6 OD gali būti naudojamas visuose dirvožemio tipuose (lengvuose, vidutinio sunkumo ir sunkiuose dirvožemiuose). Didelis organinės medžiagos kiekis neturi įtakos herbicido efektyvumui.

DĖMESIO!

  • · Kukurūzams sudygus, jei pasėlyje buvo naudoti chlororganiniai insekticidai, Samson Max 6 OD naudoti negalima.
  • · Samson Max 6 OD nemaišyti su skystomis trąšomis, skirtomis kukurūzų tręšimui per lapus.
  • · Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.

SAUGUMAS KUKURŪZAMS

Esant nepalankioms sąlygoms, po purškimo praėjus 1-2 savaitėms galimas nežymus kukurūzų lapų pageltimas ir augimo sulėtėjimas. Šie simptomai yra laikini, greitai išnyksta ir neturi neigiamos įtakos derliui ir jo kokybei.

Herbicido negalima naudoti kukurūzuose, kurie yra paveikti nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., kenčia nuo sausros, šalnų, užmirkimo ar maisto medžiagų trūkumo. Produktas naudojamas neviršijant maksimalios normos ir tik sveikuose kukurūzų pasėliuose.

SĖJOMAINA IR ATSĖJIMAS

Tais pačiais metais rudenį negalima sėti žieminių javų.

Kitų metų pavasarį, po seklaus žemės įdirbimo (5 cm), galima sėti kopūstus, morkas, svogūnus ir vasarinius javus. Giliai suarus (20 cm), galima sėti vasarinius rapsus, cukrinius runkelius ir žirnius.

Jei dėl kokių nors priežasčių žuvo Samson Max 6 OD purkštas kukurūzų pasėlis, giliai suarus (20 cm), galima atsėti kukurūzais ir vasariniais javais. Dėl visų kitų augalų, kurie nepaminėti aukščiau, sėjos atsakomybę prisiima augintojas.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Samson Max 6 OD sudėtyje yra viena veiklioji medžiaga - nikosulfuronas. Pagal veikimo būdą ji yra ALS inhibitorius (HRAC kodas - B). Jei tame pačiame lauke keletą metų iš eilės naudojami tokį patį veikimo būdą turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojančiomis. Laikoma, kad augalas yra atsparus, kai išlieka gyvas nupurškus herbicidu tinkamu laiku, rekomenduojama norma ir laboratorinis tyrimas patvirtina sumažėjusį jautrumą.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, griežtai laikykitės HRAC* rekomendacijų:

1. Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą.

2. Kiek galima labiau naudokite agrotechnines piktžolių kontrolės priemones (pvz., sėjomainą, sėjos vėlinimą, gilų dirvos dirbimą).

3. Mišiniuose, paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudokite skirtingo veikimo būdo herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.

4. Naudokite visą herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laiku.

5. Panaudojus herbicidą, patikrinkite nupurkštą lauką, ar piktžolės buvo sunaikintos. Neleiskite piktžolėms daugintis vegetatyviškai ir sėklomis.

6. Vienaskiltėms piktžolėms naikinti tame pačiame pasėlyje ALS inhibitorių (HRAC kodas B) nenaudokite daugiau nei vieną kartą.

7. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

*HRAC - veiksmų dėl atsparumo herbicidams komitetas

TIRPALO RUOŠIMAS

Tirpalo norma pasirenkama nuo 200 iki 400 l/ha, priklausomai nuo piktžolių skaičiaus, dydžio ir vešlumo.

Prieš Samson Max 6 OD naudojimą jį gerai suplakite kanistre. Į švarų purkštuvo rezervuarą supilama pusė reikiamo vandens kiekio. Maišant supilamas reikiamas produkto kiekis. Po to supilamas likęs vandens kiekis ir gerai išmaišoma. Maišoma viso purškimo metu.

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Biathlon 4D

Biathlon 4D

HERBICIDAS Biathlon 4D – sisteminis herbicidas, naudojamas dviskiltėms piktžolėms...

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles...

Zetrola

Zetrola

Herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir...

Butisan Avant

Butisan Avant

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas vienmetėms dviskiltėms piktžolėms naikinti...