Zetrola

Susisiekite su specialistais

Herbicidas, skirtas naikinti vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiluose, braškėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose ir dekoratyviniuose augaluose. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: 100 g/l propakvizafopas (9,6 %).

Produkto forma: koncentruota emulsija.

Cheminė klasė: ariloksifenoksipropino rūgščių.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

ZETROLA naikina vienametes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, linuose, bulvėse, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, vaismedžių pomedžiuose, žirniuose, gūžiniuose kopūstuose, brokoliuose, garstyčiose, svogūnuose, česnakuose, valgomuose burokėliuose, morkose, pašarinėse pupose, baltuosiuose ir raudonuosiuose dobiluose, braškėse, juoduosiuose ir raudonuosiuose serbentuose, avietėse, agrastuose ir dekoratyviniuose augaluose.

Veikimo būdas

Į piktžoles patenka per lapus ir pernešamas į šaknis bei šakniastiebius. Naudojamas vienaskiltėms piktžolėms esant daigų-bamblėjimo tarpsniuose. Aukščiau išvardytų kultūrinių augalų augimo tarpsnis herbicido panaudojimui įtakos neturi. Naikinamos vienaskiltės piktžolės herbicidui jautriausios iki krūmijimosi pradžios, vėliau - krūmijimosi-bamblėjimo tarpsniuose jautrumas herbicidui mažėja.

ZETROLA naikina vienametes vienaskiltes piktžoles (dirvinius pašiaušėlius, smilgas, avižas, dirvines smilguoles, dirses, pirštuotes, rietmenes, gausiažiedes svidres, paprastąsias migles, šerytes, javų pabiras, kukurūzus ir kt.) bei daugiametes vienaskiltes piktžoles (paprastuosius varpučius, baltąsias smilgas). Vienmetes migles ZETROLA naikina joms esant 1–3 lapelių tarpsnyje ir naudojant 1,0–1,5 l/ha. Viksvų ir vienamečių bei daugiamečių dviskilčių piktžolių preparatas nenaikina.

Fitotoksiškumas

Naudojant maksimalias preparato normas, retkarčiais ant lapų gali atsirasti chlorozinių dėmių (ypač kai kurių veislių bulvėms), tačiau jos greitai išnyksta ir neturi įtakos derliui ar jo kokybei.

Naudojimas

ZETROLA naudojamas daugelyje žemės ūkio augalų vienaskiltėms piktžolėms naikinti.

Norma: 0,5-1,0 l/ha vienametėms vienaskiltėms piktžolėms ir javų pabiroms naikinti,

1,0-1,5 l/ha daugiametėms vienaskitems piktžolėms naikinti.

Augalai

Piktžolės

Norma, l/ha

Piktžolių dydis

Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai, linai, bulvės, žieminiai ir vasariniai rapsai, vaismedžių pomedžiai, žirniai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pašarines pupos, garstyčios, baltieji ir raudonieji dobilai, braškės, juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, dekoratyviniai augalai

Vienametės vienaskiltės piktžolės: dirviniai pašiaušėliai, smilgos, avižos, dirvinės smilguolės, dirsės, pirštuotės, rietmenės, svidrės, šerytės, javų pabiros, kukurūzai ir kt.

0,5-0,75

nuo sudygimo iki krūmijimosi

0,75-1,0

krūmijimosi – bamblėjimo metu

Daugiametės vienaskiltės piktžolės: paprastieji varpučiai, baltosios smilgos

1,0

kai turi 4-6 lapelius

1,5

krūmijimosi – bamblėjimo metu.

Tirpalo kiekis: 200–300 l/ha.

Paskutinis purškimas iki derliaus nuėmimo: Bulvės, morkos, svogūnai, česnakai, brokoliai, gūžiniai kopūstai, vaismedžių pomedžiai – 30 dienų; juodieji ir raudonieji serbentai, avietės, agrastai, braškės – 35 dienos; žirniai, pašarines pupos, raudonieji dobilai – 45 dienos; cukriniai ir pašariniai runkeliai – 60 dienų; žieminiai ir vasariniai rapsai, linai, garstyčios – 90 dienų.

Purškimo technika

Purškiama su techniškai tvarkingais purkštuvais (traktoriniais, nugariniais ir kt.). Preparatas nesukelia metalų korozijos. Baigę darbą purkštuvą gerai išplaukite švariu vandeniu.

Tirpalo paruošimas

Pripilti nuo ketvirtadalio iki pusės purkštuvo talpos vandens. Supilti reikiamą preparato kiekį ir išmaišyti. Supilti trūkstamą vandens kiekį, gerai išmaišyti. Naudoti švarų vandenį.

Purškimas kitais preparatais

Nupurškus ZETROLA, kitus herbicidus galima purkšti praėjus mažiausiai 5 dienoms.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Sėjomaina

Tinkamai naudojant jokio pavojaus kitiems sėjomainos augalams nekelia.

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės

Veiklioji medžiaga propakvizafopas priklauso ariloksifenoksi rūgščių cheminei grupei (HRAC grupė A). Stabdo fermento acetil–KoA karboksilazės veiklą. Jeigu tuose pačiuose laukuose šios grupės veikliosios medžiagos yra naudojamos daugelį metų, gali išsivystyti šioms medžiagoms atsparūs biotipai. Ariloksifenoksipropionatų cheminės grupės herbicidai neturėtų būti naudojami kiekviename sėjomainos etape.

Herbicidą Zetrola būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y nuo rekomenduojamų piktžolių, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Atsparumo išsivystymo galima išvengti šį produktą pakaitomis naudojant su kito pobūdžio herbicidais.

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Trimmer

Trimmer

Trimmer® 50 SG - sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms...

Brasan

Brasan

Plataus veikimo spektro herbicidas žieminiams rapsams saugoti nuo vienamečių ir daugiamečių...

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes vienaskiltes piktžoles...

Legacy Pro

Legacy Pro

Legacy Pro yra selektyvus kontaktinis ir dirvinis herbicidas dviskiltėms ir vienaskiltėms...