Biscaya® OD

Susisiekite su specialistais

Biscaya® OD

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti rapsinius žiedinukus ir ankštarinius paslėptastraublius žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, amarus, avietinius žiedgraužius, rapsinius žiedinukus braškėse. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: tiaklopridas, 240 g/l (23,1 %).

Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.

Cheminė grupė: neonikotinoidų.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

BISCAYA OD - sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų bei braškių apsaugai nuo kenkėjų. Insekticido sudėtyje yra veiklioji medžiaga tiaklopridas, priklausanti neonikotinoidų cheminei grupei. Insekticidas pasižymi stipriu toksiniu poveikiu kenkėjų virškinimo ir nervų sistemoms. BISCAYA OD veikia sistemiškai, todėl apsaugo ir naujai užaugusias augalų dalis.

NAUDOJIMO LAIKAS, NORMOS

Žieminiai ir vasariniai rapsai

BISCAYA OD naudojamas rapsinių žiedinukų (Meligethes spp.) ir ankštarinių paslėptastraublių (Ceutorhynchus assimilis) naikinimui žieminiuose ir vasariniuose rapsuose. Normaliomis rapsų augimo sąlygomis naudojant pilną insekticido normą produktas veiksmingas yra maždaug savaitę. Insekticido veiksmingumo laikas gali šiek tiek sutrumpėti, jei augalai sparčiai auga, ir priešingai, jei rapsai auga lėčiau nei įprasta – BISCAYA OD veiksmingumo periodas ilgėja. Nupurškus pasėlius BISCAYA OD, kenkėjai iš karto nežūsta, todėl laukuose jų galima rasti dar kelias dienas po purškimo. Nepaisant to, kenkėjai augalų labiau nepažeidžia, nes jų gyvybinės funkcijos yra stipriai pažeistos, o maitinimosi poreikis stipriai sumažėjęs.

BISCAYA OD rekomenduojama naudoti pasirodžius kenkėjams, kai vabalų kiekis viršija žalingumo ribą: rapsiniai žiedinukai – 1-2 vabalai stiebo augimo tarpsnyje ir 3-4 vabalai ant augalo žiedpumpurių tarpsnyje, ankštariniai paslėptastraubliai – 1 vabalas ant augalo. Dažniausiai ankštarinių paslėptastraublių plitimas sutampa su žydėjimo tarpsnio pabaiga (kai pradeda kristi žiedlapiai) žieminiuose rapsuose, o vasariniuose rapsuose – su žiedpumpurių tarpsnio pabaiga.

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

 

Žieminiai ir vasariniai rapsai

Rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.), Ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis)

0,3

28 dienos

1

 

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150-200 l/ha.

Norint pasiekti gerą rezultatą, BISCAYA OD turi būti išpurkšta technika, kuri užtikrina tolygų produkto paskirstymą ant augalų. Reikia naudoti plokščiasraučius purkštukus, atitinkančius standartą ISO 110-0.15-0.25, arba panašius mažo lašelių nunešimo purkštukus. Purškimo metu palaikyti 2,0-3,0 barų slėgį.

DĖMESIO!

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Braškės

BISCAYA OD naudojama lauko (purkšti su apsauginiais antgaliais) ir po danga auginamų braškių apsaugai nuo čiulpiančių ir graužiančių kenkėjų, tokių kaip amarai, avietinis žiedgraužis (Anthonomus rubi), rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.).

BISCAYA OD yra sisteminis insekticidas, pasižymintis dvejopu veikimu: vabzdžiui daro neigiamą įtaką nupurškus dėl tiesioginio kontakto su produktu arba per augalą, kai kenkėjai maitinasi apdorotais augalais. Insekticidu braškes purkšti reikia pastebėjus kenkėjus arba pirmuosius pažeidimo požymius.

Augalai

Kenkėjai

Norma, l/ha

Laikas nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo

Didžiausias purškimų skaičius

Braškės

Amarai, avietinis žiedgraužis (Anthonomus rubi), rapsiniai žiedinukai (Meligethes spp.)

0,3

3 dienos

1

 

Lietus praėjus 1-2 val. po purškimo neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Nepurkšti, jei oro temperatūra mažiau nei 10 ºC.

Atsparumo išsivystymo mažinimo priemonės

Pagal veikimo pobūdį BISCAYA OD veiklioji medžiaga tiakloproidas priklauso nikotinerginių acetilcholino receptorių agonistų grupei, neonikotinoidų cheminei subgrupei, IRAC/MoA kodas 4A.

Kadangi BISCAYA OD priklauso neonikotinoidų, o ne plačiai naudojamai piretroidų grupei, šis insekticidas yra efektyvus ir nuo piretroidiniams insekticidams atsparių rapsinių žiedinukų populiacijų. Pakartotinis to paties produkto ar tos pačios veikimo grupės produktų naudojimas gali sąlygoti atsparumo išsivystymą. Siekiant to išvengti, rekomenduojama nuolatos naudoti skirtingus produktus ar skirtingoms veikimo grupėms priklausančius insekticidus: skirtingus insekticidus naudoti mišiniuose ar reguliariai vienus insekticidus keisti kitais. Laikantis šių taisyklių, atsparumo išsivystymo rizika naudojant BISCAYA OD yra maža.

Tirpalo paruošimas

Į purkštuvo talpą supilti pusę purškimui skirto vandens, įjungti maišyklę, tuomet supilti tiksliai pamatuotą produkto kiekį. Gerai išmaišyti ir supilti likusį reikiamą kiekį vandens. Jei purkštuvas be hidraulinio maišytuvo, tirpalą išmaišyti mechaniškai. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Purškimo ar trumpų pertraukėlių metu maišyklė turi būti įjungta. Po darbo purkštuvą ir jo sudedamąsias dalis kruopščiai išplauti švariu vandeniu.

Produktas lengviau maišosi, jei yra laikomas šiltai – aukštesnėje nei 10 ºC temperatūroje. Šis insekticidas yra aliejinės koncentruotos suspensijos formos, t.y. jį sudaro aliejinė ir vandeninė frakcijos, todėl šie komponentai susisluoksniuoja. Prieš atidarant pakuotę, produktą būtina gerai suplakti.

Maišymas

Dėl BISCAYA OD maišymo su kitais augalų apsaugos produktais kreiptis į registracijos savininko atstovą arba platintoją.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Tara: 5 l

Panašūs produktai

Fastac 50

Fastac 50

Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose...

Mavrik

Mavrik

Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių kviečių, miežių,...

Plenum

Plenum

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių...

Proteus

Proteus

Kontaktinis ir sisteminis insekticidas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir kvietrugių,...