Kaiso 50 EG

Susisiekite su specialistais

Kaiso 50 EG

Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas, skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose bei bulvėse. Skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: lambda–cihalotrinas, 50 g/kg.

Produkto forma: emulguojančios granulės.

Cheminė grupė: sintetiniai piretroidai.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Kaiso 50 EG – kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, miežiuose, rugiuose, kvietrugiuose, avižose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose bei bulvėse. Insekticidas veikia ir per vabzdžio virškinamąjį traktą ir patekęs ant vabzdžio. Pirmieji poveikio rezultatai matomi labai greitai, o visiškai kenkėjai žūsta po 1–3 valandų.

Purškimo laikas ir naudojimo normos

Augalai

Norma, kg/ha

Kenkėjai

Purškimo laikas

Paskutinis apdorojimo laikas iki derliaus nuėmimo dienomis

Vasariniai ir žieminiai rapsai

0,15

Rapsiniai žiedinukai (Meligethes aeneus)

Purškiama kenkėjams pasiekus žalingumo ribą. Nuo žiedinukų purškiama, kai stiebo augimo tarpsniu vidutiniškai ant augalo randama 1-2 vabalai, butonizacijos tarpsniu – 3-4 vabalai. Purkšti iki rapsų pražydėjimo, insekticidų naudojimas turi būti saugus bitėms.

28

 

rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus napi), ankštariniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus assimilis), kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai (Ceutorhynchus pallidactylus), ankštariniai gumbauodžiai (Dasyneura brassicae)

Kadangi stiebų ir ankštarų kenkėjų suaugėlių ankstyvos migracijos į rapsų laukus laikas dažnai sutampa su rapsinių žiedinukų plitimo periodu (stiebo ilgėjimo – butonizacijos tarpsniu), galimas kompleksinis insekticidų naudojimas nuo šių visų kenkėjų.

 

Rapsinės spragės (Psylliodes chrysocephala)

Vegetacijos metu, kai pasirodo kenkėjai.

Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos

0,15

Javiniai amarai (Macrosiphum avenae)

Purkšti javams išplaukėjus po BBCH 59, kai amarų apniktų stiebų randama 20-30 %, apsikrėtusio stiebo varpoje – vidutiniškai po 2-3 amarus.

28

 

Ieviniai amarai (Rhopalosiphum padi)

Javų krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20-29) purkšti, kai amarais apnikta 50 % augalų ir ant augalo randama po 1-2 kenkėjus, o bamblėjimo ir vamzdelėjimo tarpsniu (BBCH 31–47) – 50 % apniktų stiebų ir daugiau kaip 10 amarų ant stiebų.

Lemai (Lema melanopus, Oulema lichenis sp.)

Nuo lemų purkšti, kai ant stiebo randama vidutiniškai 0,5-1,0 lerva.

Tripsai (Limothrips denticornis, Haplothrips aculeatus)

Nuo tripsų purškiama iki išplaukėjimo tarpsnio (BBCH 50), jeigu tripsai apnikę 50 % stiebų ir ant stiebo randama 1-2 kenkėjai.

Bulvės

0,15

Amarai, Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata)

Purškiama kenkėjams plintant.

14

 

Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 200–400 l/ha.

Didžiausias apdorojimų skaičius – 1.

Tirpalo ruošimas

Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas, švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, be priemaišų vandenį. Pripildykite pusę purkštuvo bako vandeniu. Prieš atidarant Kaiso 50 EG bakelį produktą gerai sukratykite. Įjunkite maišyklę ir supilkite produktą į purkštuvo baką. Supilkite likusį kiekį vandens. Purškimo ir pertraukų metu maišyklė turi būti įjungta.

Meteorologinės sąlygos purškimo metu

Nepurkšti, kai temperatūra aukštesnė nei +25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Po purškimo turėtų praeiti 1–2 val. iki lietaus.

Naudojimo apribojimai

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės

Lietuvoje sintetinių piretroidų klasei priklausantiems insekticidams yra nustatytas rapsinių žiedinukų atsparumas. Pagal veikimo pobūdį Kaiso 50 EG priklauso IRAC 3A (piretroidų) insekticidų cheminei subgrupei. Bet kurioje kenkėjų populiacijoje gali būti bet kuriam iš 3A grupės insekticidų atsparių individų. Jeigu šie insekticidai naudojami pakartotinai atsparių individų gausėjimo rizika didėja. Siekiant to išvengti, turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės:

- Nenaudokite pakartotinai tą patį veikimo pobūdį turinčių insekticidų. Skirtingą poveikį turinčių insekticidų naudojimas mažina atsparių populiacijų susidarymą.

- Insekticidą naudokite etiketėje nurodytu laiku ir rekomenduojamomis normomis.

Visada sekite naujausią informaciją apie rapsinių žiedinukų ir kitų kenkėjų atsparumo pesticidams kitimą Lietuvoje bei naujausias rekomendacijos dėl jų kontrolės. Informacijos apie kenkėjų atsparumo valdymą teiraukitės produkto platintojo arba ieškokite tinklalapyje: www.irac-online.org.

Tara: 0,6, 3,0 ir 6,0 kg

Panašūs produktai

Plenum

Plenum

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių...

Mavrik

Mavrik

Kontaktinis insekticidas žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių ir vasarinių kviečių, miežių,...

Biscaya® OD

Biscaya® OD

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti rapsinius žiedinukus ir ankštarinius...

Fastac 50

Fastac 50

Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose...