Plenum

Susisiekite su specialistais

Plenum

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių žiedinukų.

Veiklioji medžiaga:  Pimetrozinas 500 g/kg.

Cheminė klasė: piridino azometino dariniai.

Pavidalas: vandenyje tirpstančios granulės.

Naudojimas. Purškiama žiedinukams plintant rapsuose: radus 1-2 vabalus, kol dar butonai nepakile virš lapų BBCH 51, radus 3-4 vabalus, kai butonai išsiskirstę, bet neišsiskleidę BBCH 55.

Veikimas. Veiklioji medžiaga pimetrozinas, patekus ant augalo greitai prasiskverbia i žalius lapus ir sistem iškai išnešiojama po visą augalą. Rapsinius žiedinukus pirmiausiai veikia tiesiogiai patekus ant vabalo, vėliau per augalo sultis. Nustatyta, kad pimetrozinas blokuoja vabzdžio kojų įtempimo receptorius (chorodontalinius receptorius) ir išbalansuoja jo koordinaciją. Pimetrozino poveikyje stebimi skirtingi rapsinio žiedinuko elgesio požymiai: hiperaktyvumas, užpakalinių kojų paralyžius, nekoordinuotas judėjimas, maitinimosi sutrikimas ir galiausiai žūtis.

Didžiausią žalą rapsų pasėliams padaro rapsiniai žiedinukai, kurie aktyviausi būna rapsų stiebo augimo-butonizacijos tarpsniais.

Pavasari, atšilus orams iki 14-15 °C, žiedinukai skrenda į žieminių rapsų pasėlius. Suaugėliai vabalai ir maitinasi, ir deda kiaušinėlius i butonus, kurių skersmuo mažesnis negu 2 mm: pažeidžia rapsų žiedinius pumpurus. Tokie žiediniai pumpurai nubyra, lieka vien žiedkočiai, o žiedai ir ankštaros nesusiformuoja. Derliaus nuostoliai gali būti net iki 80 procentų.

Kaip viena iš priežasčių, lėmusių stiprų žiedinukų populiacijos padidėjimą - sumažėjęs šių kenkėjų jautrumas piretroidų klasės insekticidams.

Siekiant sumažinti rapsinio žiedinuko atsparumo atsiradimo riziką, rekomenduojama:

Stebėti žiedinukų gausumą visame lauke;

Insekticidus naudoti tik kenkėjų gausumui pasiekus žalingumo ribą;

Nemažinti insekticidų rekomenduojamų normų;

Nenaudoti piretroidų, jei nėra būtinybės (pastebėjus tik vieną kitą kenkėją);

Nenaudoti piretroidų klasės insekticidų rapsų pasėliuose žiedinukų plitimo metu daugiau kaip vieną kartą per sezoną;

Žiedinukų plitimo metu, jei reikia purkšti daugiau kaip vieną kartą, rekomenduojama kaitalioti skirtingų klasių insekticidus;

Nenaudoti tai pačiai cheminei klasei priklausančių insekticidų mišinių;

Stebėti žiedinukų gausumą visame lauke;

Insekticidus naudoti tik kenkėjų gausumui pasiekus žalingumo ribą;

Nemažinti insekticidų rekomenduojamų normų;

Naudoti sukalibruotus purkštuvus.

TIRPALO PARUOŠIMAS IR PURŠKIMAS. Purškimą atlikti tik paruoštu darbui, gerai sureguliuotu purkštuvu. Ruošiant tirpalą purkštuvo talpą iki 15% užpildyti vandeniu, o Plenum" supilti tiesiai i talpą arba per paėmimo bakel] ir gerai išmaišyti, supilti likusi vandens kieki. Vandens kiekis rapsams, priklausomai nuo pasėlio vešlumo - 200-400 l/ha. Purkšti smulkiais arba vidutiniais lašais, palaikant 2-3 atm slėgi.

Maišymas. Dėl Plenurn naudojimo mišiniuose su kitais produktais kreipkitės i gamintojų atstovus.

Prieš ruošiant mišinius būtina isitikinti ar maišomų produktų etiketėse nėra apribojimų maišymui. Taip pat visada reikia patikrinti maišomų produktų suderinamumą (nuosėdos, išsisluoksniavimas ir kt.) nedideliame inde.

Plenum į purkštuvo talpą visada pilamas pirmiausiai ir tik gerai išmaišius galima supilti kitus produktus.

Gali būti maišomas su daugeliu registruotų fungicidų, bei mikroelementinėmis trąšomis. Tačiau maišyti galima ne daugiau kaip tris produktus, įskaitant ir Plenum.

Mišinių ruošimo, transportavimo ir purškimo metu tirpalas nuolat turi būti maišomas. Paruošti mišiniai išpurškiami nedelsiant.

NAUDOJIMO SĄLYGOS. Purkšti dienos metu, kai temperatūra ne žemesnė kaip + 10 °C, rapsiniam žiedinukui aktyviai migruojant rapsų pasėlyje.

Praėjus 2 valandoms po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.

Nenaudoti geltonojo butono tarpsnyje. Nenaudoti šio produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Po purškimo Plenum poveikis bitėms išlieka mažiausiai 5 dienas.

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 1 l

Panašūs produktai

Kaiso 50 EG

Kaiso 50 EG

Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas, skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams...

Proteus

Proteus

Kontaktinis ir sisteminis insekticidas žieminių ir vasarinių kviečių, miežių ir kvietrugių,...

Fastac 50

Fastac 50

Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose...

Biscaya® OD

Biscaya® OD

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas naikinti rapsinius žiedinukus ir ankštarinius...