Sluxx

Susisiekite su specialistais

Sluxx

SLUXX yra labai efektyvus moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių, bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų, sraigių. Skirta profesionaliam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: geležies (III) fosfatas 29,7g/kg.

Pavidalas: Jauko granulės (GR).

Naudojimo normos. Sluxx geriausiai naudoti tuoj pat po sėjos ar sodinimo.

  • Profilaktiškai prieš dirvinių šliužų ar sraigių pasireiškimą - 4,0-5,0 kg/ha;
  • Pastebėjus dirvinių šliužų ar sraigių pakenkimus - 7,0 kg/ha;

Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų arba sraigių pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartoti naudojimą, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus.

Labai geri rezultatai yra naudojant daržovių, žieminių ir vasarinių rapsų plotuose.

Dirviniai šliužai ir sraigės įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. Produktas yra atsparus lietaus poveikiui ir neturi neigiamo poveikio sliekams, žygiams ir ežiams.

Naudojimo būdai. Sluxx galima paskleisti naudojant mineralinių trąšų barstytuvus. Daržovių, dekoratyvinių augalų, uždaro grunto plotuose Sluxx paskleisti reikia tarpuvagiuose arba tarp eilučių, naudojant tarpueilių tręštuvus.

Pastaba. Sluxx nerekomenduojama maišyti su mineralinėmis trąšomis, kadangi granulės yra nevienodo dydžio, produktas pasiskleis netolygiai. Daržovių, dekoratyvinių augalų plotuose, uogynuose ir uždarame grunte Sluxx nerekomenduojama naudoti virš augalų vagų arba eilučių, todėl, kad produkto granulės gali likti ant augalų.

Saugos priemonės. Prieš valgį, geriant ar rūkant ir po darbo plauti rankas ir neuždengtą odą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti tiesioginio kontakto su produktu – prieš naudojimą perskaityti instrukciją.

Sandėliavimo sąlygos. Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

SAUGOS DUOMENŲ LAPUS RASITE ČIA

Tara: 10 kg

Panašūs produktai

Fastac 50

Fastac 50

Insekticidas, naudojamas žieminiuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, vasariniuose...

Kaiso 50 EG

Kaiso 50 EG

Kontaktinio ir vidinio poveikio insekticidas, skirtas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams...

Plenum

Plenum

Sisteminio veikimo insekticidas, skirtas žieminių ir vasarinių rapsų apsaugai nuo rapsinių...

Mospilan 20 SG

Mospilan 20 SG

MOSPILAN 20 SG yra kontaktinio ir sisteminio poveikio neonikotinoidų cheminės grupės...